Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

September - Månaden präglades av en negativ utveckling på aktiemarknaderna

2021-10-14

Förvaltaren har ordet september 2021

Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av september. Kort därefter föll aktiemarknaderna pga. oro över tecken på att den ekonomiska återhämtningen börjar sakta in. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna fortsatte i samband med ökad inflationsoro när olje- och naturgaspriset steg till nya toppnivåer. Aktiemarknaderna rekylerade upp i samband med att det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande fick stöd av den kinesiska staten att nå en betalningsuppgörelse. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna åter på oro kring det amerikanska skuldkvotstaket och oro över ökad inflation.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under september. Det breda amerikanska aktieindexet S&P500 föll under månaden vilket påverkade fondernas värdeutveckling negativt. Under september bidrog främst innehav i teknologi och sällanköpsvaror negativt till fondernas värdeutveckling medan innehav i bland annat finans klarade sig något bättre. Sammantaget utvecklades fonderna negativt i september.

 

Månaden präglades av en negativ utveckling på aktiemarknaderna. Tecken på svagare tillväxt i kombination med stigande inflation och högre råvarupriser bidrog till vinsthemtagningar under perioden. Långa amerikanska räntor steg vilket fick i synnerhet tillväxtaktier att falla tillbaka när investerare höjde inflationsförväntningarna. Fokus på aktiemarknaderna vänder nu mot den kommande rapportperioden. Starka bolagsrapporter kan komma att fungera som ett stöd på aktiemarknaderna när tillväxten i den amerikanska ekonomin ser ut att sakta in. Vidare kommunicerade den amerikanska centralbanken att minskade tillgångsköp kommer att annonseras inom en snar framtid, möjligen redan vid mötet i november. Svag inkommande sysselsättningsstatistik för den amerikanska ekonomin dämpade emellertid förväntningarna på FED att agera i närtid.

 

I EU förväntas BNP-tillväxten uppgå till 4,8 procent för 2021 och 4,5 procent för 2022. Bland de större ekonomierna fortsätter den tyska ekonomin att utvecklas väl, i synnerhet tjänstesektorn. Vidare beslutade den europeiska centralbanken att minska stödköpen (PEPP) från ca 80 till 60 miljarder euro, men klargjorde samtidigt att det kan komma att trappas upp igen om den ekonomiska återhämtningen skulle tappa fart. I Kina har rapporteringen präglats av fastighetsbolaget Evergrandes inställda betalningsåtagande vilket skapade viss oro kring tillståndet för den kinesiska fastighetssektorn. Den kinesiska industriproduktionen lider för närvarande både av höga energipriser och komponentbrist vilket bidrar till att tillväxttakten i den kinesiska ekonomin förväntas sakta in under andra halvåret.

 

I Sverige fortsätter den ekonomiska utvecklingen att vara stark. Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken prognosticerar en BNP-tillväxt på 4,7 procent för 2021 och 3,8 procent för 2022. Tillväxten förväntas avta något under andra halvåret 2022 då Sverige går in i en mild högkonjunktur. Det är sannolikt att hushållens konsumtion får ett uppsving under innevarande kvartal när alla Corona-restriktioner har släppt. Sammantaget har vi en positiv bild av utvecklingen för den svenska ekonomin.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC