Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

November - Stigande optimism kring konjunkturen, ökad oro för inflation och virusspridning

2021-12-21

Förvaltaren har ordet november 2021

Aktiemarknaderna steg i inledningen av november i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt annonserade en gradvis minskning av stödköpen i spåren av ökad optimism kring konjunktur och arbetsmarknad. Kongressens godkännande av det tidigare annonserade amerikanska infrastrukturpaketet motsvarande ca 1000 miljarder dollar bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer. Aktiemarknaderna föll tillbaka i samband med att inflationen i den amerikanska ekonomin steg till historiskt höga nivåer. Stark amerikansk statistik för detaljhandeln bidrog emellertid till att aktiemarknaderna steg igen. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna åter när oron för den nya omikron-varianten av coronaviruset präglade sentimentet bland investerare.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under november. Under månaden viktades aktieexponeringen ned något i samband med att FED annonserade avsikten att skynda på nedtrappningen av de kvantitativa stimulanserna.  Den amerikanska dollarn stärktes mot svenska kronan under månaden vilket påverkade fondernas värdeutveckling positivt. Under november bidrog främst innehav i teknologi och dagligvaror positivt till fondernas värdeutveckling medan innehav i bland annat sällanköpsvaror bidrog negativt. Sammantaget utvecklades fonderna positivt i november.

 

Månaden präglades av stigande optimism kring konjunkturen men även av ökad oro för bland annat inflation och virusspridning. Överlag fortsätter den amerikanska ekonomin att återhämta sig väl. Arbetsmarknaden ljusnar och siffror för detaljhandeln visade på en stark inledning av det fjärde kvartalet. Däremot fortsätter inflationen att ligga på en historiskt hög nivå, vilket har fått den amerikanska centralbanken att trappa ned stödköpen ytterligare. Det är sannolikt att en första räntehöjning kan komma tidigare än förväntat, men FED har hittills varit duktiga på att i god tid annonsera vad man avser att göra framgent. Vidare visade rapportperioden för det tredje kvartalet att ca 85 procent av bolagen i S&P500 lyckades möta eller slå förväntningarna på resultatet och det var främst teknologisektorn som överraskade positivt.

 

Även i EU har inflationen stigit till en historiskt hög nivå vilket till stor del är drivet av höga energipriser. Den europeiska centralbanken förväntar sig emellertid att inflationen kan börja lätta redan i början av 2022. Någon åtstramning av penningpolitiken är inte aktuell ännu på ett tag. Sammantaget lyfter det förutsättningarna för tillväxten i den europeiska ekonomin under kommande år förutsatt att omikron-viruset inte tvingar fram nya nedstängningar. I Kina har problemen inom fastighetssektorn bidragit till att den kinesiska regeringen har lättat på reservkraven för bankernas utlåning, vilket har lugnat ned räntemarknaden, åtminstone på kort sikt.

 

I Sverige steg BNP-tillväxten 4,7 procent i årstakt under tredje kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Överlag starka siffror för investeringar, export och hushållens konsumtion bidrog till en positiv utveckling för den svenska ekonomin. Riksbanken lämnade som väntat både räntan och tillgångsköp oförändrade, men annonserade en stramare penningpolitik från 2023 och framåt. Riksbanken ser fortsatt en god ekonomisk utveckling under kommande år för den svenska ekonomin. Företagen har under innevarande år varit duktiga på att kompensera för produktionsstörningar och stigande priser på insatsvaror vilket har utmynnat i en stabil vinstutveckling.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC