Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Augusti - Sommaren 2021 präglades av en positiv börsutveckling

2021-09-13

Förvaltaren har ordet augusti 2021

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Starkare än förväntade amerikanska bolagsrapporter för det andra kvartalet bidrog till att aktiemarknaderna steg i juli. Den kinesiska regeringens åtstramning av regleringen gällande i synnerhet teknologi- och utbildningsbolag fick emellertid de asiatiska aktiemarknaderna att falla kraftigt under juli. I inledningen av augusti steg de amerikanska aktiemarknaderna i samband med att det tidigare annonserade infrastrukturpaketet tillsammans med ytterligare stimulanser motsvarande ca 3500 miljarder dollar röstades igenom av den amerikanska senaten. Förnyad oro kring ökad smittspridning av covidvirusets deltavariant fick aktiemarknaderna att falla i mitten av augusti. Nedgången blev kortvarig och i slutet av augusti steg aktiemarknaderna till nya rekordnivåer ledda av teknologisektorn.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under sommaren. En låg exponering mot de asiatiska tillväxtmarknaderna gynnade fondernas värdeutveckling under perioden. Under augusti bidrog bland annat innehav i teknologi och allmännyttigheter positivt medan innehav i sällanköpsvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Sammantaget utvecklades fonderna positivt i augusti.

 

BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin steg 6,6 procent i årstakt under andra kvartalet, vilket var i linje med förväntningarna. Under sommaren har estimaten för tillväxten i den amerikanska ekonomin reviderats ned något bland annat pga. brist på insatsvaror, ökad virusspridning och risk för avtagande privatkonsumtion när stimulanserna minskar. Huvudtesen kvarstår att den amerikanska ekonomin fortsätter att vara dragloket i den globala ekonomin, men att tillväxten saktar in under andra halvåret. Under juli kom sysselsättningssiffrorna in bättre än förväntat vilket är ett styrketecken för den amerikanska ekonomin. Samtidigt har inflationen stigit kraftigt de senaste månaderna vilket skapar osäkerhet kring när den amerikanska centralbanken behöver höja räntan. FED-chefen Jerome Powell har tydliggjort att det ännu inte finns någon tidpunkt för när stödköpen skall upphöra. I nuläget är FED avvaktande och inväntar ytterligare data för den amerikanska ekonomin.

 

Återhämtningen i den globala ekonomin förväntas fortsätta under andra halvåret, men i en något långsammare takt än under första halvåret. I synnerhet är det konsumtionen som saktar in när tidigare stimulanser avtar. I slutet av juli lämnade IMF prognosen för den globala BNP-tillväxten oförändrad till 6 procent för 2021 och 4,9 procent för 2022. Tillväxten för de utvecklande marknaderna reviderades upp medan tillväxten för tillväxtmarknaderna reviderades ned. I eurozonen steg BNP-tillväxten 2,0 procent under andra kvartalet vilket var bättre än förväntat. Efter att tempot på vaccinationerna har ökat och restriktionerna lättats upp har återhämtningen i den europeiska ekonomin kommit i gång på allvar. Den europeiska centralbanken lämnade som väntat penningpolitiken oförändrad vid senaste mötet, men lättade på målet för inflationen vilket indikerar en fortsatt expansiv penningpolitik åtminstone året ut. På lite längre sikt förväntas den europeiska centralbankens krisstimulanser alltmer ersättas av tillväxtsatsningar från EU.

 

I Kina syns tecken på att tillväxten saktar in både inom tillverkningsindustrin och inom tjänstesektorn. Tilltagande virusspridning, produktionsstörningar och stigande råvarupriser bidrar till inbromsningen. I Sverige steg BNP-tillväxten 0,9 procent under andra kvartalet vilket var starkare än förväntat. Svensk BNP ligger därmed på en högre nivå än före pandemin. I synnerhet är det hushållens konsumtion som bidrar positivt till ökningen. Sammantaget har vi en positiv inställning till främst de mogna aktiemarknaderna när tillväxten fortsätter att stabiliseras under andra halvåret.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC