Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produktlista

Här finns priser för våra produkter och tjänster. 

Paket

Eterumpaketet – 696 kr/år

Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år
Personlig rådgivning spar- och trygghetslösningar   552 kr/år

Separata produkter och tjänster

Livförsäkring – Individuellt pris

Premien baseras på ålder, försäkringsbelopp och uppgifter som framkommit i hälsodeklarationen.
För individuellt pris behöver du gå till teckna livförsäkring

Eterum har rätt till ersättning motsvarande 42 procent av första årets försäkringspremier i förmedlingsersättning.

Försäkringsgivare är Idun liv Försäkring AB (under transformation från Solidar Liv Försäkring AB), org. nr 556740-1590.

Investeringssparkonto (ISK) – 0,8 procent av kapitalet per år

Kontoavgift 0,8% - för att administrera och tillhandahålla ett stort utbud med fonder
(0,3% går till Nordnet och 0,5% går till Eterum)

Fondavgift, skiljer sig åt mellan olika fonder och tas ut av fondbolaget
Rabatt - halva fondavgiften (cirka halva fondavgiften är en provision som du får tillbaka som kund)

Kapitalförsäkring – 0,8 procent av kapitalet per år

Försäkringsavgift 0,8% - för att administrera och tillhandahålla ett stort utbud med fonder 
(0,35% går till Nordnet och 0,45% går till Eterum)

Fondavgift, skiljer sig åt mellan olika fonder och tas ut av fondbolaget
Rabatt - halva fondavgiften (cirka halva fondavgiften är en provision som du får tillbaka som kund)

Hjertas gruppförsäkring – Individuellt pris

Hjertas gruppförsäkring består av flera olika försäkringar som du kan välja mellan. Pris för enskilda delar hittar du här.

 

Produkter stängda för nyteckning

Priser före 1 januari 2018

Här finns priser för våra produkter och tjänster som tecknats före den 1 januari 2018.

Eterumpaketet – 495 kr/år

Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år
Personlig rådgivning spar- och trygghetslösningar   351 kr/år

Eterumpaketet med efterlevandeskydd (100 000 kr) – 699 kr/år

Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år
Personlig rådgivning spar- och trygghetslösningar   351 kr/år
Efterlevandeskydd 100 000 kr (ej momsplikt)  204 kr/år

Eterumpaketet med efterlevandeskydd (80 prisbasbelopp) – 996 kr/år

Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år
Personlig rådgivning spar- och trygghetslösningar   552 kr/år
Efterlevandeskydd 80 prisbasbelopp (ej momsplikt)  300 kr/år

Eterumpaketet förmedlad kund

Efterlevandeskydd 100 000 kr (ej momsplikt)   204 kr/år
Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år

Eterumpaketet förmedlad kund

Sammanställning pensions- och trygghetsprognos  144 kr/år

Portföljförvaltning – Individuellt pris

Avgiften är 1,25 % på årsbasis av förvaltat värde. Fondportföljer och avkastning

Spara-vidare-försäkring – Individuellt pris

Avgiften är 4 % av det försäkrade beloppet.

Efterlevandeskydd (100 000 kr)

Efterlevandeskydd 100 000 kr (ej momsplikt)  204 kr/år

Efterlevandeskydd (80 prisbasbelopp)

Efterlevandeskydd 80 prisbasbelopp (ej momsplikt)  300 kr/år

Fondfaktablad SICAV

Global Fokus är en aktivt förvaltad fond med inriktning på den globala marknaden.
Fondfaktablad här.