Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Livförsäkring

En livförsäkring är en trygghet för din familj om du skulle gå bort. Gör din hälsodeklaration digitalt och välj belopp och vem som ska få pengarna. Ansök och få besked direkt.

 

  • Du får hjälp att välja försäkringsbelopp
  • Du väljer vem som ska få pengarna om du skulle avlida (förmånstagare)
  • Du tecknar livförsäkringen i vår digitala tjänst och får besked direkt
  • Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp till förmånstagare om du avlider

Prisexempel månadskostnad per ålder och försäkringsbelopp:

Försäkrings­belopp

30 år 40 år 50 år
1 000 000 38 kr 62 kr 146 kr
2 000 000 62 kr  110 kr 278 kr
3 000 000 85 kr  158 kr 410 kr

Livförsäkring hos Idun Liv

Eterum har valt att samarbeta med livförsäkringsspecialisten Idun Liv Försäkring AB. Idun liv ligger i framkant och har tagit fram marknadens första helt digitala livförsäkring. Deras livprodukt är prisvärd, är enkel att teckna och de har förmodligen branschens snabbaste skadereglering.

Försäkringstyp Individuell livförsäkring
Månadspremie från 36 kr/mån
Högsta belopp 10 000 000 kr (lägsta belopp 100 000 kr)
Tecknas för dig i ålder 18–65 år
Utbetalas vid Dödsfall, t.o.m. 74 år
Skattefritt Ja
Åldersreduktion Nej
Självrisk Ingen självrisk
Upphör Vid 75 år
Premie grundas på Ålder, försäkringsbelopp samt hälsotillstånd vid tecknandet
Utbetalningsform Engångsbelopp, skattefritt
Försäkringsgivare Idun Liv Försäkring AB

För att kunna teckna livförsäkring måste du som kund ha tillgång till BankID, bankkonto som kan anslutas till autogiro samt e-postadress. 

Vem är förmånstagare?

Förmånstagare är den som ska få pengarna vid dödsfall. Du väljer fritt vem det ska vara. I denna typ av försäkring kan både fysiska och juridiska personer vara förmånstagare.

Förändras min livförsäkring om jag blir sjuk?

Nej, din livförsäkring baseras på din hälsodeklaration som du gjorde när du tecknade försäkringen. Idun liv kan inte säga upp eller förändra villkoren i din försäkring om du blir sjuk senare i livet.

Behöver jag göra en hälsodeklaration?

För att kunna teckna livförsäkringen måste en hälsodeklaration alltid besvaras. Om du har någon sjukdom eller skada sedan tidigare kan det påverka försäkringens premie. Uppgifterna om din hälsa är sekretessbelagda. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att försäkringen blir ogiltig vid dödsfall.

Kan min förmånstagare vara bosatt utomlands?

Ja. Uppge namn och personnummer om det finns, annars födelsedatum och eventuell kompletterande information så att vi kan säkerställa att det är rätt person som gör anspråk på försäkringsbeloppet.

Hur länge gäller min livförsäkring?

Din livförsäkring upphör den dag du fyller 75 år.

Kan jag säga upp min livförsäkring?

Du kan annullera/säga upp din försäkring när du vill. Vid nyteckning så har du alltid 30 dagars ångerrätt och har då rätt att få tillbaka betald premie.

Hur beräknas premien (priset) på försäkringen?

Premien baseras på din ålder vid teckningstillfället samt valt försäkringsbelopp. Hög ålder och högt försäkringsbelopp ger hög premie. Premien kan också höjas efter att du svarat på frågorna i hälsodeklarationen. Vissa sjukdomsrisker kan ge förhöjd premie. Är du rökare så får du också betala en högre premie. Premien justeras årligen beroende på din ålder. Premien betalas alltid månadsvis via autogiro.

Vad behöver efterlevande (dödsboet) göra vid ett dödsfall?

Dödsboet behöver inte göra någonting vid ett dödsfall. Idun Liv Försäkring är skyldig att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7 §. Varje vecka gör vi en kontroll mot Skatteverkets databas (SPAR) och får då fram vilka av våra kunder som avlidit den senaste veckan. Vi skickar sedan ett brev till dödsboet/förmånstagare med uppmaning om att skicka in en dödsfallsanmälan till oss.

Är det någon skatt på utbetald livförsäkring?

Utbetalt försäkringsbelopp är fritt från inkomstskatt. Du betalar försäkringen med skattade pengar. Försäkringen tillhör skatteklass: K (Kapitalförsäkring).

Försäkringsvillkor Livförsäkring