Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Maj - Tvära kast på aktiemarknaderna

2022-06-07

Förvaltaren har ordet maj 2022

Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av maj i samband med att den amerikanska centralbanken höjde styrräntan. Kort därefter föll aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, när oro kring hög inflation och stigande långräntor minskade riskaptiten bland investerare. Nedgången på aktiemarknaderna eskalerade i samband med att detaljhandelsbolagen Walmart och Target rapporterade ökade kostnader och sämre marginaler än förväntat. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna pådrivet av stark inkommande data för den amerikanska privatkonsumtionen, minskad inflationsoro och tecken på lättnader i covidrestriktionerna i Kina.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under maj. Fonderna gynnades av en låg exponering mot teknologi men missgynnades av en relativt hög exponering mot dagligvaror under perioden. Hälsovård bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan främst dagligvaror och sällanköpsvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt i maj. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog bland annat fastighet och teknologi positivt medan råvaror och telekom bidrog negativt till värdeutvecklingen under maj. Fonden utvecklades negativt i samband med att den svenska aktiemarknaden föll.

 

Månaden präglades av tvära kast på aktiemarknaderna där en initial oro över stigande räntor och svagare tillväxt vändes till optimism kring konjunkturutvecklingen och utsikterna för inflationen i den amerikanska ekonomin. Kärninflationen exklusive energi- och matpriser fortsätter att ligga kvar på en hög nivå men visar tecken på att sakta in något, vilket minskar pressen på den amerikanska centralbanken att strama åt penningpolitiken i allt för snabb takt. Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark och privatkonsumtionen håller väl uppe trots att hushållen pressas av allt högre kostnader för bland annat drivmedel, uppvärmning och mat. I de mer räntekänsliga delarna av den amerikanska ekonomin syns vissa tecken på en avmattning, bland annat industrin och husmarknaden. I ett led att stävja inflationen beslutade den amerikanska centralbanken i början av maj att höja styrräntan 0,5 procent. Samtidigt kommunicerade FED att ytterligare räntehöjningar sannolikt är på gång, vilket har påverkat aktiemarknaderna i negativ riktning.

 

I Europa fortsätter energipriserna och sanktionspaketen mot Ryssland att påverka kostnadstrycket i den europeiska ekonomin. Inflationstakten i euroområdet steg till 8,1 procent vilket var högre än förväntat. Det är sannolikt att den europeiska centralbanken inom kort kommer att börja höja styrräntan, om än i en lugnare takt än den amerikanska centralbanken. Den tyska industrin fortsätter att brottas med komponentbrist vilket tynger tillväxten i den europeiska ekonomin. I Kina har utsikterna ljusnat den senaste tiden. Inkommande data för industrin och tjänstesektorn kom in starkare än förväntat i maj och lättnader i covidrestriktionerna för bland annat Shanghai gör att förutsättningarna har förbättrats på kort tid. Vidare annonserades ett nytt infrastrukturpaket motsvarande 120 miljarder dollar vilket bidrar till att stödja tillväxten i den kinesiska ekonomin.

 

I Sverige visar indikatorer på att hushållen har blivit mer pessimistiska kring framtidsutsikterna medan företagen fortsatt är optimistiska, både inom industrin och tjänstesektorn. Läget i den svenska ekonomin ser stabilt ut trots att tillväxten sannolikt kommer att bromsa in något under andra halvåret. Rapportperioden visade överlag att företagen har varit duktiga på att kompensera sig för stigande insatspriser, något som bör ge ett stöd till aktiemarknaderna framöver.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC