Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Oktober - Oktober präglades av en positiv börsutveckling

2022-11-11

Förvaltaren har ordet oktober 2022

I inledningen av oktober steg aktiemarknaderna på förhoppningar om mjukare tongångar från den amerikanska centralbanken. Starkare än förväntad statistik för den amerikanska arbetsmarknaden sänkte emellertid förhoppningarna och bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet halvledarbolag föll tillbaka. Under andra halvan av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att rapportperioden för det tredje kvartalet inleddes. Starkare än förväntade bolagsrapporter från bland annat Bank of America, Goldman Sachs och Apple lyfte sentimentet i slutet av månaden.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under oktober. Fondernas exponering mot mindre konjunkturkänsliga sektorer, främst hälsovård, var gynnsam under perioden. Hälsovård och dagligvaror bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan bland annat allmännyttigheter bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna positivt när aktiemarknaderna rekylerade upp i oktober. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog finans och dagligvaror positivt medan bland annat telekom och råvaror bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

 

Oktober präglades av en positiv börsutveckling när rapportsäsongen inleddes med överlag bättre än förväntade bolagsrapporter för det tredje kvartalet. Flera av de stora amerikanska teknologibolagen, bland annat Amazon, Microsoft och Google, överraskade emellertid negativt efter högt ställda förväntningar. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin steg 2,6 procent i årstakt under tredje kvartalet, vilket var bättre än förväntat. I synnerhet bidrog export och ökade försvarsutgifter positivt medan bostadsinvesteringar bidrog negativt. Den amerikanska arbetsmarknaden fortsatte att visa styrka och inflationen steg ytterligare något under månaden. Ett par dagar in i november höjde den amerikanska centralbanken planenligt styrräntan 0,75 procent i ett led att ytterligare stävja inflationen. I samband med räntehöjningen gav Fed-chefen Jerome Powell även indikationer på att räntan kan komma att behöva höjas mer framöver än vad som tidigare angetts, vilket påverkade aktiemarknaderna negativt.

 

IMF reviderade under månaden ned den globala BNP-tillväxten från 2,9 procent till 2,7 procent för 2023 och man konstaterade samtidigt att riskerna ligger på nedsidan för det kommande året. Vidare förväntar IMF att inflationen faller tillbaka från 8,8 procent 2022 till 6,6 procent 2023. Trots tecken på en global inbromsning av tillväxten fortsätter utvecklingen i den amerikanska ekonomin att vara stabil medan ekonomin i eurozonen försvagas samtidigt som inflationen sprider sig på bred front. BNP-tillväxten i eurozonen steg 0,2 procent från föregående kvartal, vilket var bättre än förväntat. Den europeiska centralbanken höjde under månaden styrräntan 0,75 procent, men kommunicerade däremot en något mjukare ton kring ytterligare åtstramningar i ljuset av senaste tidens inbromsning i ekonomin. I Kina steg BNP-tillväxten 3,9 procent i årstakt, vilket var bättre än förväntat givet att Covid-nedstängningarna inte hade samma negativa påverkan som under andra kvartalet. Kina fortsätter däremot att driva en strikt nolltolerans mot Covid vilket försvagar tillväxtförutsättningarna i den globala ekonomin.

 

I Sverige steg BNP-tillväxten 0,7 procent från föregående kvartal och 2,6 procent i årstakt, vilket var bättre än förväntat. De senaste två månaderna har däremot indikatorerna för bland annat industrin visat på fallande orderingång vilket tyder på svagare utveckling i den svenska ekonomin under fjärde kvartalet. Bedömningen är att konjunkturen försvagas framöver samtidigt som inflationen behöver bekämpas med nya räntehöjningar av Riksbanken.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC