Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Februari - Negativ utveckling präglades av höga inflationstal och geopolitisk oro

2022-03-14

Förvaltaren har ordet februari 2022

Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av februari när rapportbesvikelser från bl.a. Meta och Spotify varvades med starka rapporter från bl.a. Alphabet och Amazon. Bättre än förväntad löneutveckling i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna föll i mitten av månaden. Kort därefter föll aktiemarknaderna kraftigt i samband med att inflationssiffran för den amerikanska ekonomin kom in på den högsta nivån på flera årtionden. Främst tyngdes sentimentet på aktiemarknaderna av den ökade sannolikheten att den amerikanska centralbanken skulle strama åt penningpolitiken än mer. Ökad geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina bidrog till att aktiemarknaderna föll ytterligare medan oljepriset steg kraftigt. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att sanktionerna mot Ryssland blev något mildare än vad som tidigare befarats.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under februari. Fondernas andelsvärde utvecklades negativt i samband med att de globala aktiemarknaderna föll, men en ökad exponering mot råvarusektorn och en starkare amerikansk dollar mildrade utvecklingen något under perioden. Under månaden bidrog dagligvaror och råvaror positivt till fondernas värdeutveckling medan teknologi och industri bidrog negativt.

 

Under februari präglades den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna av höga inflationstal i den amerikanska ekonomin och av geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina. Orosmolnen till trots fortsätter den amerikanska ekonomin att utvecklas positivt, vilket bl.a. har bidragit till ett stigande lönetryck på den amerikanska arbetsmarknaden. Tillsammans med fortsatta utbudsbegränsningar och ökade priser på insatsvaror har det utmynnat i att inflationen i den amerikanska ekonomin nått en historiskt hög nivå. I ett led att stävja utvecklingen har den amerikanska centralbankens chef kommunicerat ut en rad räntehöjningar, varav en första räntehöjning redan i mars månad. Då aktiemarknaderna sedvanligt tar ut saker i förskott har mycket redan diskonterats i värderingarna. IMF prognosticerar att tillväxten i den amerikanska ekonomin saktar in till 4,0 procent under innevarande år. Det är sannolikt att prognosen kan komma att revideras ned ytterligare beaktat fortsatt stigande råvarupriser. Vi har överlag en positiv syn på utvecklingen för den amerikanska ekonomin som för närvarande växer snabbare än den långsiktiga trendnivån.

 

I Europa fortsätter de höga energipriserna att driva inflationsförväntningarna uppåt och sanktionerna på den ryska ekonomin kan komma att påverka energipriserna ytterligare i negativ riktning. Den europeiska centralbanken avser att fortsätta stödja ekonomin via tillgångsköp men på en något lägre nivå framöver. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på att fasa ut den ryska gasförsörjningen, vilket kommer att kräva stora investeringar framöver. Allt annat lika bör det accelerera och gynna den gröna omställningen i EU. I Kina har tecken på nya Corona-utbrott bidragit till nya nedstängningar av produktionen. I samband med Kinas folkkongress beslutades att målet för BNP-tillväxten till 5,5 procent för 2022, vilket var högre än förväntat.

 

I Sverige lämnade Riksbanken som väntat räntan oförändrad medan inflationsprognosen höjdes pga. stigande priser på el och drivmedel. Riksbankens prognos för BNP-tillväxten i den svenska ekonomin ligger för närvarande på 3,6 procent 2022. Konjunkturinstitutets data visade bl.a. på en återhämtning i tjänstesektorn under februari, sannolikt pga. att Coronarestriktionerna har släppt.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC