Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Augusti - Sommaren präglades av en positiv börsutveckling

2022-09-09

Förvaltaren har ordet augusti 2022

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Bättre än förväntade bolagsrapporter, fallande långräntor och förhoppningar om att inflationen skulle toppa ut bidrog till att aktiemarknaderna steg i juli. Även den amerikanska centralbankens höjning av styrräntan tolkades positivt. I inledningen av augusti utvecklades aktiemarknaderna negativt, men steg kort därefter i samband med att inflationsdata för den amerikanska ekonomin kom in svagare än förväntat. I mitten av augusti föll aktiemarknaderna när investerare började oroa sig för att FED skulle behöva höja räntorna mer än tidigare befarat. I synnerhet dollarn stärktes när riskaptiten minskade. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna ytterligare när data för både den amerikanska och europeiska tillverkningsindustrin sjönk mer än marknaden förväntade sig.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under juli och augusti. Oro kring svagare tillväxt och stigande räntor bidrog till att aktiemarknaderna föll i augusti. Främst dagligvaror och hälsovård bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan bl.a. sällanköpsvaror och teknologi bidrog negativt under perioden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt när aktiemarknaderna föll i augusti. Även i Sverige utvecklades aktiemarknaden negativt och den svenska kronan fortsatte att försvagas mot dollarn under perioden. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog främst råvaror positivt medan bl.a. teknologi och sällanköpsvaror bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

 

Efter sommarens starka utveckling på aktiemarknaden präglades augusti åter av fallande börskurser när tillväxtutsikterna försvagades i kölvattnet av stigande räntor och minskad efterfrågan från amerikanska hushåll. Även Rysslands påverkan på de europeiska energipriserna kastade en skugga över tillväxtutsikterna för den euroepiska ekonomin. Trots makroekonomiska utmaningar visade rapportperioden under sommaren att en majoritet av de amerikanska och europeiska bolagen slog förväntningarna både på omsättning och vinst, i synnerhet energi- och industribolagen. Det finns även tecken på att leveranstider och flaskhalsar inom tillverkningsindustrin lättar något trots nya Covid-nedstängningar i Kina.

 

Den amerikanska centralbankens höjning av styrräntan på 0,75 procent i slutet av juli förväntas följas upp med ytterligare en kraftfull höjning i september. Kommunikationen från FED har under senare tid varit tydlig; inflationen skall bekämpas och botemedlet är höjda räntor. Inkommande data kommer att avgöra magnituden på höjningen framöver. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin föll 0,6 procent i årstakt under andra kvartalet, vilket var svagare än förväntat. Emellertid ligger arbetslösheten fortsatt på en låg nivå och ett reformpaket motsvarande 430 miljarder dollar godkändes av senaten i inledningen av augusti. Målbilden är en mjuklandning i den amerikanska ekonomin och att inflationen faller tillbaka i slutet av året, vilket i så fall utgör ett stöd för aktiemarknaderna.

 

Det är sannolikt att inbromsningen i den globala ekonomin fortsätter under andra halvan av 2022. BNP-tillväxten i Euroområdet steg 0,6 procent från föregående kvartal, vilket var något bättre än förväntat. Kraftigt stigande energipriser i Europa påverkar dessvärre utvecklingen i ekonomin negativt och en mild recession i slutet av året ser ut att vara oundviklig. I Kina syns tecken på att tillväxten bromsar in, i synnerhet inom tillverkningsindustrin. Covidnedstängningar och en problemfylld fastighetssektor fortsätter att tynga den kinesiska ekonomin. I Sverige steg BNP-tillväxten 0,9 procent från föregående kvartal, vilket var något bättre än förväntat. Hushållen är deppiga om framtidsutsikterna medan industrin hittills har varit motståndskraftig. Prognoserna antyder en inbromsning under hösten och nolltillväxt under 2023. Riksbanken förväntas höja styrräntan under september för att stävja inflationen ytterligare.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC