Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Oktober - Månaden präglades av stigande optimism på aktiemarknaderna

2021-11-15

Förvaltaren har ordet oktober 2021

Aktiemarknaderna steg i inledningen av oktober i samband med att den amerikanska senaten röstade för en höjning av skuldtaket vilket gjorde att man undvek nedstängningar av federala verksamheter. Vidare fick aktiemarknaderna stöd av att de höga naturgaspriserna föll tillbaka när Ryssland lovade att öka exporten av naturgas till Europa. Aktiemarknaderna vände emellertid ned när investerare började oroa sig över komponentbrist och produktionsstörningars påverkan på börsbolagens vinstutveckling. Starka rapporter från de amerikanska bankerna i kombination med svagare än förväntad uppgång i amerikanska producentpriser bidrog till att aktiemarknaderna steg kraftigt i mitten av månaden. Aktiemarknaderna steg därefter till nya rekordnivåer i slutet av månaden pådrivet av bättre än förväntade rapporter för det tredje kvartalet.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under oktober. I inledningen av månaden viktades exponeringen mot bland annat teknologisektorn upp efter en period av vinsthemtagningar och svaghet i sektorn.  Den amerikanska aktiemarknaden steg under månaden vilket påverkade fondernas värdeutveckling positivt. Under oktober bidrog främst innehav i teknologi och hälsovård positivt till fondernas värdeutveckling medan innehav i bland annat kommunikationstjänster bidrog negativt. Sammantaget utvecklades fonderna positivt i oktober när aktiemarknaderna återhämtade sig.

 

Månaden präglades av stigande optimism på aktiemarknaderna. I synnerhet var det de amerikanska storbolagens rapporter som överträffade redan högt ställda förväntningar. I slutet av månaden visade emellertid Apple och Amazons rapporter på ökade problem med produktionsstörningar och svårigheter att hitta relevant arbetskraft. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin saktade in till 2,0 procent i årstakt för det tredje kvartalet, vilket var sämre än förväntat. Främst har hushållens konsumtion saktat in efter den positiva utvecklingen när restriktionerna lyftes under det andra kvartalet. Ökade lagernivåer på grund av produktions- och leveransstörningar var några av de saker som bidrog till svagare utveckling i den amerikanska ekonomin. I inledningen av november beslutade den amerikanska centralbanken planenligt att minska tillgångsköpen från 120 miljarder dollar till 105 miljarder dollar i månaden med start i mitten av november. Tanken är att tillgångsköpen skall vara avslutade till sommaren 2022 och räntan lämnades som väntat oförändrad vid mötet. Diskussionen framöver blir när FED kan komma att höja räntan. Det är sannolikt att inbromsningen i tillväxten, stigande råvarupriser samt produktionsproblem bidrar till att fördröja åtstramning av penningpolitiken något.

 

IMF sänkte under oktober prognosen för den globala tillväxten till 5,9 procent för 2021 medan man höll prognosen oförändrad på 4,9 procent för 2022. Sammantaget gav IMF en mer positiv bild av världsekonomin än vad som tidigare befarats av investerare. Tillväxtprognosen för den amerikanska ekonomin sänktes till 6 procent för innevarande år medan tillväxten för 2022 reviderades upp till 5,2 procent. Prognosen för den europeiska ekonomin reviderades upp till 5 procent för 2021 respektive 4,3 procent för 2022. Vidare lämnade den europeiska centralbanken som väntat prognosen för räntan och tillgångsköp oförändrat under månaden. I Kina bromsar tillväxten in i spåren av stigande energipriser och fallande fastighetsinvesteringar. BNP-tillväxten för det tredje kvartalet saktade in till 4,9 procent i årstakt. I synnerhet är det industriproduktionen som utvecklats negativt medan tjänstesektorn klarat sig bättre. I Sverige fortsätter tillverkningsindustrin att indikera styrka men bolag som tex. SKF flaggar för kostnadsinflation och vissa leveransbegränsningar under fjärde kvartalet.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC