Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Juni - Oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna

2022-07-13

Förvaltaren har ordet juni 2022

Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av juni. I samband med att den europeiska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad men annonserade kommande räntehöjningar föll aktiemarknaderna. Oro kring hög inflation, stigande räntor och fallande tillväxtutsikter bidrog till att aktiemarknaderna föll ytterligare i mitten av månaden. Den amerikanska centralbankens planenliga höjning av styrräntan med 0,75 procent mottogs utan större reaktion på aktiemarknaderna. I slutet av månaden utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när bland annat svagare efterfrågan från de amerikanska hushållen motverkades av ett fallande oljepris.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under juni. Hälsovård och sällanköpsvaror bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan främst dagligvaror och råvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt när den amerikanska aktiemarknaden föll i juni. Även i Sverige utvecklades aktiemarknaden negativt och den svenska kronan försvagades mot dollarn under perioden. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog främst råvaror, fastighet och finans negativt till värdeutvecklingen medan hälsovård och telekom klarade sig något bättre under månaden.

 

Aktiemarknaderna fortsätter att utvecklas i negativ riktning och det första halvåret kan summeras till ett av de sämsta under de senaste 50 åren. I fokus står oro kring den höga inflationen som bland annat tvingar den amerikanska centralbanken att höja räntan, vilket i sin tur förväntas bidra till att kyla av konjunkturen. I takt med att FED stramat åt penningpolitiken har investerare hittills fokuserat på riskerna för en svagare konjunktur med fallande aktiekurser som följd. Under juni höjde FED planenligt räntan men kommunicerade samtidigt att målet är en mjuklandning för den amerikanska ekonomin. Samtidigt sänkte FED prognosen för den amerikanska BNP-tillväxten från 2,8 procent till 1,7 procent för 2022. Inflationssiffran för maj kom in på 8,6 procent vilket föranleder ytterligare räntehöjningar vid kommande möten i juli och september. Samtidigt visar inkommande data att temperaturen för både tillverkningsindustrin och de amerikanska hushållen har svalnat något från tidigare höga nivåer, vilket minskar pressen på FED att strama åt kraftfullt. Vidare har oljepriset fallit tillbaka vilket bör ge stöd till aktiemarknaderna, åtminstone på kort sikt. Framöver blir det viktigt att följa utvecklingen för bolagen när rapportperioden för det andra kvartalet rullar igång.

 

Under juni reviderade IMF ned prognosen för den amerikanska BNP-tillväxten till 2,9 procent för 2022 och 1,7 procent för 2023 medan Världsbanken sänkte prognosen för den globala BNP-tillväxten till 2,9 procent för 2022. I Europa fortsätter höga priser på energi, drivmedel och livsmedel att pressa hushållen och minska efterfrågan på varor och tjänster. För att stävja inflationen annonserade den europeiska centralbanken räntehöjningar vid kommande centralbanksmöten. Positiva signaler för den globala ekonomin kommer för närvarande främst från Kina där en oväntad stark återhämtning inom tjänstesektorn har bidragit till viss optimism. Lättnaderna i karantänsregler under juni bör hjälpa till att minska produktionsbegränsningar och brist på insatsvaror i de globala värdekedjorna framöver.

 

I Sverige är produktion och orderläge inom tillverkningsindustrin fortsatt relativt god medan hushållen har blivit allt mer pessimistiska. Konjunkturinstitutet har under juni reviderat ned prognosen för BNP-tillväxten i den svenska ekonomin till 1,9 procent för 2022 och 1,2 procent för 2023. Riksbanken valde som väntat att höja styrräntan 0,5 procent och man aviserade samtidigt minskade tillgångsköp under andra halvåret. Förväntningarna är en mild avmattning av konjunkturen under andra halvåret.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC