Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

November - Hur påverkas aktiemarknaderna av amerikanska centralbankens agerande med styrräntan?

2022-12-07

Förvaltaren har ordet november 2022

I inledningen av november föll aktiemarknaderna i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,75 procent, men samtidigt kommunicerade en högre räntebana än tidigare annonserat. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna kraftigt efter att amerikansk inflationsstatistik kom in under förväntan. Teknologisektorn ledde uppgången på aktiemarknaderna samtidigt som långa räntor föll tillbaka. Under andra halvan av månaden utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när förhoppningar om en nära förestående räntetopp blandades med oro över sämre utsikter för den globala tillväxten. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med uttalanden från Fed-chefen Powell som indikerade att framtida räntehöjningar kan bli mindre än tidigare höjningar.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under november. Fondens aktieexponering gynnades av stigande aktiemarknader under perioden. Dagligvaror och finans bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan hälsovård och sällanköpsvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fondernas resultat negativt pga. dollar försvagningen i november. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog dagligvaror, industri och finans positivt medan telekom bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

 

Utvecklingen på aktiemarknaderna präglades till stor del av förväntningar kring den amerikanska centralbankens agerande med styrräntan. Tecken på att inflationen i den amerikanska ekonomin kan ha toppat lyfte sentimentet på aktiemarknaderna trots att FED i samband med räntehöjningen tydligt kommunicerade att räntan kommer att höjas ytterligare framöver. Efter en stark rapportsäsong för de amerikanska börsbolagen är det sannolikt att vi kommer att se en avmattning under fjärde kvartalet. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin reviderades upp till 2,9 procent i årstakt för det tredje kvartalet, men rensat för lageruppbyggnad och andra volatila poster steg tillväxten ca en procent. Detta tyder på att räntehöjningarna har börjat få effekt och att den amerikanska tillväxten saktar in. Positiva signaler kommer främst från de amerikanska hushållen som håller konsumtionen uppe över nivåerna före pandemin samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på historiskt låga nivåer. Däremot har konsumentförtroendet fallit tillbaka sedan i somras och detaljhandeln uppvisar svaghetstecken medan huspriserna har vänt nedåt för tredje månaden i rad. Även tillverkningsindustrin har saktat in trots tecken på fallande insatspriser och lättnader i logistikkedjor.

 

Även i eurozonen syns tecken på att inflationen saktar in, i synnerhet inom tjänstesektorn. Inflationstakten föll i årstakt från 10,6 procent till 10,0 procent, vilket minskar pressen på den europeiska centralbanken att framöver höja styrräntan i snabb takt. I den europeiska tillverkningsindustrin har fortsatt höga energipriser och fallande efterfrågan bidragit till en tydlig inbromsning och negativ orderingång. I den kinesiska ekonomin syns tecken på en inbromsning i tillväxten där inköpschefsindex för både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin föll i november. Problem med nya Covid-utbrott och protester mot nedstängningarna har under månaden utmynnat i vissa lättnader i de hårda Covid-restriktionerna, vilket förväntas mildra problematiken något. Den kinesiska regeringen har under månaden även stöttat fastighetssektorn via förbättrade refinansieringsmöjligheter.

 

I Sverige höjde Riksbanken styrräntan 0,75 procent och man skruvade samtidigt upp prognosen för räntebanan pga. den förhöjda inflationen. Ytterligare ett par räntehöjningar prognosticeras i början av 2023 och därefter förväntas räntan ligga still under en längre period. Riksbanken reviderade även ned prognosen för BNP-tillväxten till en minskning med 1,2 procent under 2023.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC