Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

December - Hur avslutades börsåret 2021?

2022-01-13

Förvaltaren har ordet december 2021

Efter en avvaktande handel i inledningen av december steg aktiemarknaderna i samband med att forskningsresultat kring den nya omikron-varianten av coronaviruset visade tecken på att vara mer smittsam men mindre farlig än tidigare varianter. Även signaler från Kina om stöttande åtgärder, bland annat i sänkta kapitalkrav bidrog till ökad riskaptit bland investerare. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, när oro för stigande amerikanska producentpriser och framtida räntehöjningar präglade sentimentet på börsen. Stigande optimism kring tillväxtutsikterna i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i slutet av månaden.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under december. Under månaden bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och kommunikationstjänster positivt till fondernas värdeutveckling medan innehav i bland annat dagligvaror och finans bidrog negativt. För året som helhet bidrog främst sällanköpsvaror och hälsovård positivt medan dagligvaror bidrog negativt. Aktievalet i amerikanska, europeiska och svenska innehav bidrog till en gynnsam värdeutveckling under 2021. Vi har en fortsatt positiv syn på utvecklingen för den globala tillväxten och aktiemarknaderna under 2022. Emellertid dämpar en stramare penningpolitik förväntningarna på aktiemarknaderna under det nya året.

 

Börsåret avslutades med nya rekordnivåer på den amerikanska aktiemarknaden. Trots ökade risker på nedsidan, bland annat den amerikanska centralbankens åtstramning av penningpolitiken, ökad virusspridning, hög inflation och stigande energipriser syns tecken på att den amerikanska ekonomin utvecklas i rätt riktning. Data på inköpschefsindex för tjänstesektorn ligger på rekordnivåer, arbetslösheten faller tillbaka och tillväxtutsikterna för 2022 ser stabila ut. Estimaten för den amerikanska ekonomins BNP-tillväxt ligger för närvarande runt 3,9 procent för 2022. Med bakgrund av det beslutade den amerikanska centralbanken i mitten av december att minska tillgångsköpen i en snabbare takt. Obligationsköpen förväntas vara avslutade redan i mars och en första räntehöjning kan komma tätt därefter. Det är sannolikt att FED går mer varsamt fram med åtstramningar om inkommande data skulle visa tecken på en inbromsning i tillväxten förutsatt att inflationen faller tillbaka.

 

I Europa syns tecken på en stabil utveckling för tillväxten i bland annat Tyskland där data för tillverkningsindustrin kom in bättre än förväntat i november. Den europeiska centralbanken har utlovat fortsatt stöd även när pandemi-stödköpsprogrammen löper ut, sannolikt åtminstone året ut 2022. De stora orosmomenten i Europa är främst nedstängningar pga. virusspridning samt skenande energipriser. Tillväxten riskerar att sakta in så längre elpriserna fortsätter att vara höga då hushållens köpkraft urholkas.  I Kina planerar myndigheterna att stimulera tillväxten via en rad åtgärder, bland annat sänkta företagsskatter och bättre lånevillkor för infrastruktursatsningar. Detta lyfter tillväxtförutsättningarna för den kinesiska ekonomin som har saktat in under senare tid.

I Sverige visar Konjunkturinstitutets statistik för industrin på en bra utveckling med starka orderböcker och låga lagernivåer. Producentpriserna, främst energikostnader, stiger men det finns tecken på att prisuppgången för insatsvaror har nått en platå och företagen har hittills varit duktiga på att hantera prisuppgångarna. Riksbankens chef Stefan Ingves menar att utsikterna för den svenska ekonomin är goda.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC