Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Eterumpaketet

Med Eterumpaketet får du tillgång till en överblick av hur din aktuella situation ser ut. Med hjälp av rådgivning kan du skapa en plan för att göra de justeringar som krävs för dina individuella behov. Du får även löpande återkoppling där vi tillsammans gör förändringar när det behövs.

 

Pensions- och trygghetsprognos

För att göra kunna förbättra dina ekonomiska framtidsutsikter är det bra att titta på det du har idag för att sedan göra en prognos för din ekonomi i framtiden. När du signerar en informationsfullmakt kan vi med hjälp av informationen skapa en prognos. Där kan du se: 

 • En bra överblick av dina pensioner
 • Dina sjukförsäkringar
 • Dina livförsäkringar
 • Dina kapitalförsäkringar

Med pensionsplaneraren får du också ett verktyg där du själv kan laborera med dina pensioner och försäkringar för att se hur dina val kan förändra din framtid och hur du själv kan påverka din pension.

Allt du behöver göra för att få en överblick av dina pensioner samt dina liv-, sjuk- och kapitalförsäkringar är att signera en informationsfullmakt som tillåter oss att samla in den information vi behöver från Sveriges försäkringsbolag.

Personlig rådgivning av spar- och trygghetsförsäkring

Vi tycker att rådgivning ska vara mer än en engångsföreteelse. Genom att bygga upp en mer långsiktig relation kan du få hjälp genom förändringar i livet som påverkar din ekonomi. När du har en rådgivare hos oss kan du förvänta dig:

 • Rådgivning gällande pension, sparande och försäkringar
 • Dokumentation av rådgivningen som du får ta del av 
 • Återkoppling, för att livet är föränderligt

 

 

Rådgivning innebär att du som kund får en individuell utvärdering av din situation. Rådgivaren förklarar, guidar och dokumenterar alltid all rådgivning i en investeringsdokumentation. 

Efter att du har haft en rådgivning är vårt mål att du ska ha fått svar på dina frågor:

 • Vad har jag för pensioner, sparande och försäkringar? 
 • Vad kan jag förbättra?
 • Hur gör jag förändringar?
 • Hur ska jag tänka långsiktigt?

Individuell utvärdering

Rådgivning innebär att du som kund får en individuell utvärdering av din situation – genom att rådgivaren genomför en så kallad lämplighetsbedömning och en kundkännedom. Vad som är rätt beslut för dig påverkas av en rad faktorer; din ekonomiska situation, din erfarenhet av placeringar, ditt syfte med placeringen, din riskvilja, och mycket annat. En lämplighetsbedömning och kundkännedom gör att rådgivaren kan guida dig till rätt beslut, och med regelbunden rådgivning kan rådgivaren sedan göra de justeringar som krävs om din livssituation förändras. Eterum tillhandahåller rådgivning på beroende grund vilket innebär att vi tillhandahåller både egna och andras produkter. Rådgivningen sker på en allmän grund, och analysen av finansiella instrument är begränsad. Eterum tillhandahåller endast s.k. okomplicerade värdepapper, främst fondandelar i UCITS-fonder, som uppfyller krav på likvid handel, transparent prissättning och informationsgivning om värdepappret.

Rådgivaren förklarar, guidar och överför kunskap

Rådgivare förklarar och sätter dig in i olika placeringsmöjlig­heter och avgifter, gällande lagar och regler och det allmänna pensionssystemet. Dessutom guidar rådgivaren dig genom konjunktur- och makroläge samt arbetsmarknadens många olika avtal som tjänstemännens, arbetarnas, statens och kommunals. Vid val av fonder ska rådgivaren också överföra kunskap om fondernas innehåll, inriktning och avgifter. Med hjälp av pensions- och trygghetsprognosen kan rådgiv­aren berätta vilken pension du får vid olika tidpunkter, och hur du omfattas av sjukförsäkringar och livförsäkringar.

Dokumentation för varje steg

All rådgivning dokumenteras, och som kund får du alltid en investeringsdokumentation. Här specificeras vilket/vilka råd du fått och hur rådet motsvarar dina preferenser, mål och andra egenskaper. Rådgivning innebär också att rådgivaren hjälper dig som kund att fylla i dokument, eller guida dig på externa hemsidor för att kunna genomföra de placeringar och teckna de trygghetsförsäkringar som du fått råd om och som du bestämt dig för.

Våra kunder får högsta kundskyddet

Rådgivning kan ske vid ett tillfälle, men sker helst löpande. Du och rådgivaren kommer överens om hur ofta uppföljning­en ska genomföras. Som kund har du dessutom dagligen tillgång till rådgivare via telefon eller e-post. Du kan också få hjälp via vårt kundcenter men de kan inte lämna råd. Som kund hos Eterum kategoriseras du som icke-professionell – det betyder att du har det högsta kundskyddet. Vi är alltså även skyldiga att avråda dig från investeringar som inte matchar din lämplighetsbedömning.

Det är enkelt att få koll på hur stor din pension blir. Vi hjälper dig att göra en pensionssammanställning med information från de försäkringsbolag som har hand om dina pensioner samt dina liv-, sjuk- och kapitalförsäkringar.

Allt du behöver göra är att signera en informationsfullmakt vilken tillåter oss att inhämta den information vi behöver från Sveriges försäkringsbolag för att hjälpa dig att få en överblick över ditt pensionskapital, men inte mer. Den ger oss aldrig rätt att ändra eller lägga till något i ditt försäkringsinnehav – detta ligger fortfarande helt i dina händer och du kan känna dig helt trygg med det.

Vi kommer att meddela dig när prognosen är klar. Det brukar ta cirka fyra veckor. 


Vad innehåller pensions- och trygghetsprognosen?

Du får se en sammanställning av pensioner, sparkapital, sjuk- och livförsäkringar, vilket ger dig en överblick över ditt nuläge. Du har sedan möjlighet att planera din framtida pension med hjälp av Pensionsplaneraren. 

 • Pensionsprognos
  Här kan du se värdet av din samlade pension. Det består av din allmänna pension, tjänste- och avtalspension samt privata pensionsförsäkringar. Du kommer också kunna se vad du får i pension varje månad och dessutom justera prognosen efter vilken ålder du vill börja ta ut din pension. 
 • Sjukförsäkringar
  Vad händer om du blir sjuk? Här samlas dina sjukförsäkringar för att du ska kunna se vad du kommer få i ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk.
 • Livförsäkringar
  Vad händer om du skulle avlida? Här samlar vi alla dina livförsäkringar så att du vet vem som kommer att få ersättning och hur mycket.
 • Eget pensionssparande
  Här kan du själv lägga till sparande som du planerar att använda när du går i pension, till exempel sparande i kapitalförsäkringar eller ISK. Den här typen av sparande inkomstbeskattas inte och visas i din prognos när du justerat till ”Efter skatt”.

Vill du bli kund och få tillgång till prognosen?

 

 

Här hittar du blanketter, allmänna villkor, bestämmelser och övrig information som är relaterat till dina pensionstjänster.

Allmänna villkor

Autogiro 

Förköpsinformation

Förköpsinformationen beskriver att vi har tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Här kan man också läsa om kundkategorisering, rapportering, förvaltning, kostnader, risker, värdering, intressekonflikter och incitament, hur klagomål hanteras, inspelning av telefonsamtal, ångerrätt och kontaktuppgifter.