Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Finansiell information

Eterum står under Finansinspektionens tillsyn, vilket bland annat innebär att Eterum ska offentliggöra information om kapitaltäckning och redogörelse för ersättning. Här hittar du mer information som rör det.

Information om kapitaltäckning och riskhantering avser sådan information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013.

I enlighet med tillämpliga regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska information angående kapitaltäckning lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på Eterums hemsida alternativt publiceras i årsredovisning eller delårsrapporter.

Kapitaltäckning och likviditet per 2017-12-31 (pdf)

Av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i värdepappersbolag följer att bolaget ska upprätta en ersättningspolicy.

I policyn anges grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur bolaget definierar vilka anställda som kan påverka bolagets risknivå. Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, så ska bolag offentliggöra information om ersättningspolicyn och dess tillämpning på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till dess storlek och verksamheters art, omfattning och komplexitet. Här hittar du redogörelse för ersättningar som betalats ut under 2016.