Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Virusspridning i USA avgör börshumöret

2020-02-27

För första gången är det fler som smittas av Covid-19 (coronaviruset) utanför än inuti Kina vilket ökar risken för en pandemi. Det som fram tills förra helgen sågs som ett regionalt problem har blivit ett globalt problem sedan viruset fått fäste i främst Sydkorea, Iran och Italien. Totalt har 48 länder smittade medborgare, men av de totalt drygt 82 000 stycken bekräftade fallen är närmare 78 500 stycken av fallen i Kina. Fram tills i helgen var världens börser prisade enligt tidigare erfarenhet av virusutbrott, som SARS 2003 då den negativa påverkan på världsekonomin var både kortvarig och regional. Trots att antalet personer som smittas utanför Kina ökar, är den sammanlagda globala ökningstakten per dag avtagande sedan en tid.

 

Även om utvecklingen utanför Kina är oroande är världskonjunkturen, och därmed börshumöret, framför allt beroende av utvecklingen i Kina och USA som är världens två största ekonomier. Epidemin i Kina har avtagit och så gott som alla siffror pekar åt rätt håll; antalet nya bekräftade fall, antalet misstänkta fall och antalet fall som behandlas på sjukhus minskar. I takt med att epidemin avtar ökar även den ekonomiska aktiviteten som i dagsläget är cirka 50 procent lägre än normalt. Effekten på den kinesiska ekonomin är kraftig men verkar bli kortvarig och den kinesiska regimen har även valt att stimulera. Kina har tidigare gått försiktigt fram med stimulanser, trots handelskriget mellan USA och Kina, vilket medförde att 2019 var det svagaste året för landets tillväxt under de senaste 30 åren. Hittills har Kina stimulerat monetärt med räntesänkningar samt underlättat för drabbade företag att låna, och fiskalt genom att bland annat tidigarelägga infrastrukturprojekt, ge skatterabatter och öka utbyggnaden av hälsovårdssektorn. Ett gott tecken är att regimen så sent som den 21 februari meddelade att de håller fast vid tillväxtmålet för 2020 (cirka 6 procent BNP-tillväxt), trots virusutbrottet. Ju värre krisen kan tänkas bli, desto mer kommer Kina och USA att stimulera.

 

WHO och nationella smittskyddsmyndigheter, som svenska Folkhälsomyndigheten, har gått ut med att risken är hög för att medborgare smittas utomlands och för smittan med sig hem. Den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meddelade i måndags att det inte är en fråga ”om” utan ”när” antalet fall kommer öka i USA. Den avgörande frågan är om det kommer röra sig om en ökning som hälsovården kan hantera och isolera, eller om viruset kommer få fäste och spridas utom kontroll på liknande sätt som det gjort i kinesiska Wuhan. I USA har endast 15 fall (utöver kryssningsrelaterade fall) av Covid-19 bekräftats men under natten rapporterades det om det första kända fallet där en person smittats i USA och inte under en utlandsresa. För världskonjunkturen och för världens börser kommer utvecklingen i USA vara avgörande. Så länge som virusspridningen förblir hanterbar är förutsättningarna fortsatt goda för att världskonjunkturen undviker en ny lågkonjunktur och att aktiemarknaden därmed undviker en kraftigare nedgång än cirka 20 procent. Dock kommer effekterna av epidemin bli påtagliga för både BNP-tillväxt och bolagens vinster under det första kvartalet och åtminstone under delar av andra kvartalet. Flertalet bolag inom turistnäringar som flyg, hotell, restaurang och bryggeri påverkas kraftigt men även bolag som Maersk, Danone, Apple, Coca-Cola, Burberry med flera har vinstvarnat inför kvartalsrapporterna för det första kvartalet och fler bolag kommer följa i deras spår. Vårt huvudscenario är fortsatt att Covid-19 utbrottet ännu inte har tillräckligt stor påverkan för att skapa en global lågkonjunktur. Individuella länder som drabbats hårt av viruset eller länder som har stort exportberoende, som Sydkorea, Italien, Japan, Tyskland med flera, riskerar att falla tillbaka i lågkonjunktur. Även Sverige påverkas negativt.

 

Världens börser har fallit kraftigt sedan början av veckan och vi förväntar oss att vi står inför en period av stora svängningar, ned som upp, eftersom osäkerheten är stor och visibiliteten låg, de närmsta veckorna kommer vara avgörande. Av virusexperter har vi fått lära oss att coronavirus frodas under det kalla halvåret. Vi närmar oss sakta men säkert varmare årstider och vi får hoppas att Covid-19 inte är ett undantag och att vi därmed kan vänta oss en naturlig nedgång av antalet smittade.

 

Författare

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer, Coeli