Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

September månad – svagare börser i handelskrigets spår

2018-10-15

Marknadskommentar för september 2018.

Tillväxtmarknaderna fortsatte att ha det jobbigt även under september. Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter med oförminskad kraft. I slutet av månaden enades USA och Kanada om ett nytt handelsavtal. Hur en Brexit ska gå till diskuteras fortfarande, där gränsen mellan Irland och Nordirland är en svårlöst fråga. Oljepriset har fortsatt uppåt relativt kraftigt under månaden. Danske Bank kommer troligtvis få betala rejäla böter på grund av penningtvättsskandalen i Estland.

Handelskriget

Den 24 september infördes ytterligare tullar på kinesiska importerade varor motsvarande 200 miljarder USD per år. Dessa tullar ska läggas på redan tidigare beslutade ståltullar och tullar för andra industrivaror. Kina kan inte kontra med lika stora mottullar då amerikansk import från Kina inte är lika stor. Kina har infört mottullar på cirka 60 miljarder USD per år, och de kan även försvåra för amerikanska bolag genom till exempel långsam byråkrati i landet. Ordkriget mellan de båda länderna har hårdnat och Kina ställde in en delegation till USA som skulle medla i frågan, på grund av allt för stora meningsskiljaktigheter.

USA och Kanada enades i slutet av månaden om ett nytt NAFTA-avtal. Mexiko hade redan tidigare förhandlat färdigt men Kanada och USA har haft svårare att enas. Ett nytt avtal kallat USMCA kommer enligt Donald Trump resultera i ”friare marknader, rättvisare handel och en robust ekonomisk tillväxt”. Det är positivt för handeln mellan dessa tre länder, men det är osäkert om det här kommer göra det lättare eller svårare för USA och EU och framför allt Kina att komma överens inom en snar framtid. Mellanårsvalet i USA sker i november och troligtvis vill Donald Trump ha fått till fler handelsavtal innan dess för att uppfylla några av sina vallöften.

Räntehöjning

Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta med 0,25 procentenheter, som förväntat, och kommer fortsätta sin planerade styrräntehöjningscykel i år och även nästa år. Den svenska Riksbanken lämnade sin styrränta oförändrad i september men har nu börjat diskutera en framtida tidpunkt för en höjning. De flesta bedömare tror på en första höjning i februari snarare än i december.

Det svenska valet

Som prognosticerat blev det jämnt mellan blocken och svårigheter att förutse hur en ny regering ska komma att se ut. Statsminister Stefan Löfven har röstats bort och den nye moderate talmannen Andreas Norlén ska försöka komma fram med ett förslag som man kan enas om. Ingen speciell marknadspåverkan har skett efter valresultatet.

Oljepriset

Oljepriset har stigit relativt kraftigt i september bland annat beroende på amerikanska sanktioner mot Iran och OPEC/Rysslands ovilja att öka produktionen.

Den närmaste framtiden

Ekonomin i framför allt USA ser fortsatt stark ut. I Europa är det lite sämre och Tillväxtmarknaderna som har stora lån i amerikanska USD har påverkats negativt bland annat av Turkiets och Argentinas problem. Även Colombia, Nigeria, Egypten Mexiko, Brasilien och Sydafrika är sårbara och de är beroende av kortfristig finansiering med hårdvalutor som euro och dollar. Rapportperioden för tredje kvartalet kommer också vara mycket viktig att följa för att få bekräftelse på styrkan i ekonomin. Förväntningarna är relativt höga varför de bolag som inte når upp till dem kan få se stora negativa kursrörelser.

Fondsparande

Även om världsindex sjönk med 2,5 procent under september månad så är vi fortsatt positiva till aktier jämfört med räntor. Vi räknar med att den globala ekonomin kommer vara relativt stark ytterligare en tid även om oron för handelskrig kan påverka börsklimatet negativt.