Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

November - Stark utveckling på aktiemarknaderna efter valet

2020-12-07

Förvaltaren har ordet november 2020

Aktiemarknaderna steg kraftigt i inledningen av november i samband med att osäkerheten kring det amerikanska presidentvalet avtog. Rädslan för ett ogynnsamt valresultat minskade när det stod klart att makten i senaten och representanthuset sannolikt skulle komma att delas mellan republikaner och demokrater. Utsikterna för fortsatt oförändrade regelverk och uteblivna skattereformer innebar att i synnerhet läkemedels- och teknologibolagen steg på aktiemarknaderna. Amerikanska långräntor vände upp i samband med att Pfizer annonserade ett verkningsfullt vaccin mot Coronaviruset, vilket fick värdebolagen att stiga medan tillväxtbolagen föll tillbaka. Aktiemarknaderna utvecklades därefter oregelbundet när investerare pendlade mellan oro över den fortsatta virusspridningen och hopp om en återhämtning i den globala ekonomin. I slutet av månaden sattes nya rekordnivåer på de breda amerikanska indexen när statistik visade på en starkare än förväntad återhämtning i den amerikanska ekonomin.

 

  • USA: utveckling november: 10,75% (S&P 500)
  • Tillväxtmarknader: utveckling november: 4,82% (MSCI EM)
  • Sverige: utveckling november: 11,36% (SIX PRX)

 

 

I våra globala mixfonder låg vi (IKC) överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under november. En osedvanligt stark börsmånad innebar att många av fondernas innehav utvecklades positivt. Under november bidrog bland annat innehav i informationsteknologi och sällanköpsvaror positivt medan innehav i hälsovård och allmännyttigheter bidrog negativt till fondernas värdeutveckling.

 

Under november riktades aktiemarknadernas fokus främst på det amerikanska presidentvalet. Den starka utvecklingen på aktiemarknaderna efter valet kan till stor del förklaras av ett lättnadsrally då valutgången sannolikt leder till att man i USA undviker stora höjningar av bolagsskatten, vilket potentiellt skulle kunna ha reducerat vinsterna med 5 till 10 procent på S&P500 bolagen. Dessvärre innebär valresultatet också att samtalen kring ett nytt amerikanskt stimulanspaket ser ut att försvåras framöver. Den accelererande virusspridningen har inneburit flera tillväxthämmande restriktionen vilket kommer att bromsa in återhämtningen i ekonomin under det fjärde kvartalet. Samtidigt visade bland annat inköpschefsindex att både industri- och tjänstesektorn i USA går bättre än förväntat. Vidare lämnade den amerikanska centralbanken som väntat räntan oförändrad och FED chefen förordade ytterligare finanspolitiska stimulanser för att sätta fart på ekonomin. Framöver blir det viktigt att följa utvecklingen för den amerikanska centralbankens fortsatta tillgångsköp. I synnerhet nu när det amerikanska finansdepartement har stoppat FED från att ge ytterligare nödlån efter årsskiftet.

 

I Eurozonen steg BNP-tillväxten 12,6 procent under det tredje kvartalet vilket var något bättre än förväntat. Statistik från Tyskland tyder på att tillverkningsindustrin står emot den andra vågen av nedstängningar bättre än väntat medan tjänstesektorn har det lite tuffare. Förhoppningarna är att den europeiska centralbanken kommer att utöka de kvantitativa lättnaderna för att framöver underlätta den ekonomiska återhämtningen i Europa. Från Kina kommer statistik som tyder på en fortsatt positiv utveckling vilket utgör ett stöd för den globala tillväxten.

 

I Sverige ökade BNP-tillväxten 4,9 procent under det tredje kvartalet vilket var i linje med förväntningarna. Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och man utökade värdepappersköpen med 200 miljarder fram till slutet av 2021. Samtidigt skrevs prognosen för den svenska tillväxten ned under kommande halvår. Det är sannolikt att räntan förblir låg fram till 2023 vilket bör innebära ett gynnsamt klimat för aktier.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC