Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

November månad – Fortsatt turbulens med förhoppningar om lösning av handelskrig

2018-12-11

Marknadskommentar för november 2018.

November månad har fortsatt präglats av oro för handelskrig, främst mellan USA och Kina, men också för biltullar mellan USA och EU. Turbulensen kring Brexit och Italiens budgetunderskott har även det fortsatt under månaden. Att de strandade förhandlingarna om handeln mellan USA och Kina återupptogs bidrog till en stabilare börsutveckling, samtidigt som oljepriset fortsatte att sjunka.

Det hölls mellanårsval i USA under november där republikanerna behöll makten i senaten men förlorade den i representanthuset, där demokraterna istället blev störst. Valresultatet blev i stort sett som förväntat och gav inga större marknadsrörelser.

Instabilt på börserna

Den nya italienska regeringens budgetmål avvisas av EU-kommissionen, som vill att de uppdaterar sitt budgetförslag så att det kan godkännas av EU. Italien vill genomföra kostsamma reformer och därmed kommer budgetunderskottet att bli relativt stort, vilket inte ses med blida ögon från EU-kommissionens sida. Än så länge står parterna långt ifrån varandra.

Premiärminister Theresa May har nått ett avtal med EU om utträde ur unionen. Detta har bland annat lett till att ett antal ministrar i Storbritannien har avgått i protest och Theresa May får slåss för sin överlevnad som partiledare och premiärminister. Kan politikerna inte komma överens om avtalet kan det leda till att Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal, vilket skulle vara katastrofalt för den brittiska ekonomin, enligt Bank of England.

Det som påverkat börserna mest under månaden var dock oron för ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina. Hoppet stod till ett genombrott vid G20-mötet i slutet av november då Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump äntligen skulle träffas för att diskutera frågan efter en tid av låst läge. Det viktigaste som mötet mynnade ut i var att de båda länderna enades om ytterligare tid för att försöka komma överens. Det infördes en typ av vapenvila angående tullar i 90 dagar. Stämningsläget mellan de båda verkade bättre än på länge och en samstämmighet att försöka lösa problemen uppskattades av marknaden, även om de än så länge står långt ifrån varandra.

Oljepriset

Oljepriset toppade i år på cirka 87 USD per fat (Brentolja) i oktober, för att stänga på 59 USD sista november. Samtidigt som president Trump twittrar om att oljepriset är för högt vill OPEC, med Saudiarabien i spetsen, minska produktionen för att få upp priset. Även om ett sjunkande oljepris hjälper många tillväxtekonomier – och även världsekonomin i stort – drabbas flera råvaruländer negativt. Samtidigt tas ett lågt oljepris på många håll som ett tecken på att den globala ekonomin fortsätter att svalna av. Men man måste komma ihåg att om de olika klimatmålen ska kunna nås, vilket ett snabbt ökande antal menar, kommer konsumtionen av olja att minska drastiskt i framtiden. Fler och fler länder kommer gå mot åtstramningar av fossilutnyttjandet, vilket också kommer leda till ett mycket lägre oljepris på sikt.

Den närmaste framtiden

Efter låga utfall världen över för inköpschefsindex under oktober månad, har inköpschefsindex för november månad studsat upp igen. När börserna rasade som värst i oktober, verkade många inköpschefer blivit oroliga. Under november månad tycks inköpscheferna inte se det så negativt längre. Konjunkturen må ha toppat, men än så länge är världen långt ifrån en ny recession. Den amerikanska Centralbankschefen Jerome Powell har också bytt åsikt och menar att de är nära en neutral styrränta, vilket gör att de går försiktigare fram med räntehöjningar under nästa år.

Fortfarande ser världsekonomin relativt stark ut med fortsatt låga globala räntor, hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Samtidigt går bolagen också bra. Det kan dock vara mer turbulent framöver, då börsuppgången varat under historiskt lång tid, vilket i sig gör att många frågar sig hur länge detta kan fortsätta. De flesta banker, däribland Danske Bank, SEB och Deutsche Bank, ser ingen närstående recession i korten, snarare en fortsatt stark aktiemarknad.