Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Mars - Aktieindexet S&P500 steg till nya rekordnivåer

2021-04-12

Förvaltaren har ordet mars 2021

Oro över stigande amerikanska långräntor bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologiaktier, föll i inledningen av mars. I samband med att den amerikanska dollarn stärktes påverkades börserna i tillväxtmarknaderna negativt. Aktiemarknaderna vände upp när det stod klart att det tidigare annonserade amerikanska stimulanspaketet på 1900 miljarder dollar skulle godkännas av representanthuset. Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet efter att den amerikanska centralbanken som väntat lämnade både ränta och obligationsköp oförändrade. I slutet av mars steg det breda amerikanska aktieindexet S&P500 till nya rekordnivåer i samband med att vaccinationstakten och inkommande statistik för den amerikanska ekonomin utvecklades bättre än förväntat.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under mars månad. Under månaden bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och allmännyttigheter positivt medan innehav i bland annat teknologi och kommunikationstjänster bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Som helhet bidrog värdeutvecklingen i fonderna svagt negativ i mars.

 

Stigande amerikanska långräntor har inneburit att avkastningskravet på aktier ökat, vilket under den senaste tiden har påverkat tillväxtbolagen negativt. Under mars månad har rotationen från tillväxtbolag till så kallade värdebolag och cykliska bolag till viss del fortsatt. Aktiemarknadens utveckling tyder alltmer på att investerare nu börjar se bortom pandemin och istället fokuserar på den allmänna återhämtningen i ekonomin. I synnerhet den amerikanska ekonomin visar tecken på en stark återhämtning. Vaccinationstakten i USA har accelererat och indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har vänt upp den senaste tiden. I samband med att den amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad höjde FED prognosen för den amerikanska BNP-tillväxten från 4,2 procent till 6,5 procent för 2021. Framöver blir det viktigt att följa inflationsutvecklingen och långräntorna. I dagsläget menar Jerome Powell, ordförande för den amerikanska centralbanken, att det inte är aktuellt att höja räntan i förebyggande syfte. En första räntehöjning förväntas därmed komma först i slutet av 2023 enligt rådande prognos. Framöver finns planer från den amerikanska regeringen att sjösätta ytterligare ett amerikanskt finanspolitiskt stimulanspaket som inriktar sig på infrastruktur, grön energiomställning och utbildning.

 

Även i Europa ser tillväxten ut att stabiliseras på en högre nivå, även om en lägre vaccinationstakt och fler restriktioner påverkar utvecklingen negativt i närtid. Skillnaderna i vaccinationstakt mellan olika länder avgör till stor del hur stark återhämtningen i ekonomin blir under 2021. I synnerhet den europeiska industrisektorn visar styrka medan tjänstesektorn fortsätter att ha motvind. EU har landsatt ett stödpaket omfattande ca 750 miljarder euro i lån och bidrag som skall stötta investeringar, digitalisering och den gröna omställningen. IMF reviderade upp prognosen för den globala tillväxten till 6 procent 2021 och 4,4 procent 2022. Samtidigt reviderades prognosen för den amerikanska tillväxten upp till 6 procent och tillväxten i den kinesiska ekonomin reviderades upp till 8,4 procent för 2021. Sammantaget ser vi gynnsamma förutsättningar för aktier i ljuset av en stabil återhämtning i den globala ekonomin tillsammans med låga räntor och fortsatta finanspolitiska stimulanser från bland annat USA. I Sverige förväntas återhämtningen i ekonomin fortsätta med en årlig tillväxttakt på ca 3,5 procent för 2021.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC