Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Maj - Stark inledning på aktiemarknaderna, oro bidrog till nedgång

2021-06-14

Förvaltaren har ordet maj 2021

Tecken på en fortsatt stark återhämtning i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i inledningen av maj. Oro för högre inflation i samband med kraftigt stigande råvarupriser bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, föll i mitten av månaden. I slutet av maj utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när investerare pendlade mellan hopp om bättre tillväxtutsikter och oro för stigande inflation i den amerikanska ekonomin.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden i maj. Under månaden bidrog bland annat innehav i hälsovård, finans och fastigheter positivt medan innehav i teknologi och sällanköpsvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. En oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna bidrog till att fonderna utvecklades svagt negativt under månaden.

 

Trots stark inkommande data för den amerikanska ekonomin mattades utvecklingen på aktiemarknaderna av under maj. Optimismen kring den ekonomiska återhämtningen avtog i styrka i samband med tecken på stigande inflation och oro för att den amerikanska centralbanken kommer att trappa ned tillgångsköpen. Samtidigt har amerikanska långräntor stabiliserats vilket dämpar oron på aktiemarknaderna. Inkommande data för den amerikanska arbetsmarknaden visade på en ökning i sysselsättningen från april till maj, men siffrorna kom in något svagare än förväntat. Därmed ges den amerikanska centralbanken utrymme att invänta ytterligare data innan man behöver strama åt penningpolitiken.

 

Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa på en stark återhämtning under 2021. Vinsttillväxten i de amerikanska storbolagen förväntas nå toppnivåer under andra kvartalet för att därefter sakta in något under andra halvan av året. Tillväxttakten inom amerikansk industriproduktion visar tecken på något svagare utveckling, främst beroende på Corona-relaterade produktionsstörningar. Tillväxten förväntas ta ny fart under andra halvan av året när de globala produktionskedjorna åter fungerar som normalt. Vidare pågår samtal i kongressen kring ett kommande finanspolitiskt stimulanspaket med infrastruktursatsningar. Skulle man lyckas komma överens vore det positivt för utvecklingen på aktiemarknaderna. Framöver blir det viktigt att hålla ögonen på om den stigande amerikanska inflationen är övergående eller om den är av varaktig karaktär.

 

I Europa har tillväxten hämmats av omfattande Corona-restriktioner, men i takt med att vaccinationerna har tagit fart så syns tecken på att den ekonomiska aktiviteten ökar. Både tillväxt och inflation i Euro-zonen ligger på en betydligt lägre nivå än den amerikanska ekonomin, vilket sannolikt innebär att den europeiska centralbanken kommer att fortsätta med kvantitativa lättnader ett bra tag till för att stötta återhämtningen i den europeiska ekonomin. I Kina visar inkommande data på att kredittillväxten saktat in efter att bankutlåningen har begränsats, vilket kommer att påverka tillväxten negativt under andra halvåret. Samtidigt fortsatte återhämtningen i orderingång och industriproduktion under maj. Kinas producentpriser steg 9 procent i årstakt under månaden till den högsta nivån på 13 år vilket kommer att pressa vinstmarginalerna framöver. I Sverige visar siffror från SCB att BNP nu är tillbaka på samma nivå som före Corona-pandemin. Allt fler restriktioner hävs och främst tillverkningsindustrin fortsätter att utvecklas starkt.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC