Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Juni - Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas väl

2021-07-08

Förvaltaren har ordet juni 2021

I inledningen av juni föll aktiemarknaderna i samband med att amerikansk statistik för tjänstesektorn kom in på nya rekordnivåer, vilket fick investerare att oroa sig för minskade stimulanser från den amerikanska centralbanken. Aktiemarknaderna steg åter när fallande långräntor och svagare än förväntade arbetsmarknadssiffror för den amerikanska ekonomin lugnade marknaden. I samband med att den amerikanska centralbanken höjde den framtida ränteprognosen föll aktiemarknaderna tillbaka. I slutet av juni steg de amerikanska aktiemarknaderna till nya rekordnivåer med stöd av fallande obligationsräntor.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden i juni. Under månaden bidrog bland annat innehav i teknologi och hälsovård positivt medan innehav i främst sällanköpsvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Sammantaget utvecklades fonderna positivt i juni. Under första halvåret bidrog främst sällanköpsvaror positivt medan teknologi bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. En relativt hög aktieexponering under första halvåret gynnade fondernas värdeutveckling. Vi ser fortsatt positivt på aktiemarknaderna för andra halvåret med låga räntor, stödjande centralbanker och en global ekonomi i tillväxt.

 

Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas väl.  Ökad oro för stigande inflation och överhettningstendenser motverkas av att arbetsmarknaden förbättras i en relativt långsam takt. Den amerikanska centralbankens chef Powell meddelade i mitten av juni att räntehöjningar fortsatt ligger långt fram i tiden och att det är för tidigt att dra ned på de kvantitativa stimulanserna. FED vidhåller att den stigande inflationen är av övergående karaktär vilket har bidragit till att långa räntor har fallit tillbaka. Det finns tecken på flaskhalsar och brist på komponenter inom industriproduktionen med fallande lagernivåer som följd, vilket dämpar utvecklingen i tillverkningsindustrin. Tjänstesektorn som utgör en stor del av den amerikanska ekonomin fortsätter att visa tecken på en stabil återhämtning efter att pandemi-restriktionerna har lättats upp.

 

I Europa ljusnar tillväxtutsikterna alltmer i takt med att ekonomin öppnas upp. I synnerhet tjänstesektorn men även tillverkningsindustrin visar tecken på ökad aktivitet i bland annat Tyskland. Den europeiska centralbanken lämnade som väntat penningpolitiken oförändrad i mitten av juni. ECB angav att nuvarande kvantitativa stimulanser åtminstone skall kvarstå till och med september och sannolikt längre än så för att stötta återhämtningen i den europeiska ekonomin. I Kina visar statistik för tillverkningsindustrin tydliga tecken på en inbromsning, vilket bland annat beror på nya virusutbrott, komponentbrister, samt minskad kreditgivning till företag. Tillväxten i den kinesiska ekonomin förväntas sakta ned till en nivå strax över den långsiktiga trenden under andra halvåret.

 

I Sverige steg Konjunkturinstitutets barometer till nya rekordnivåer, pådrivet av industrin och förbättringar inom tjänste- och byggsektorn. Riksbanken lämnade som väntat både räntan och tillgångsköpen oförändrade. Prognosen för en första räntehöjning pekar på tredje kvartalet 2024 förutsatt att inflationen inte ökar varaktigt över målet.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC