Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Januari månad – Rekyl upp, marknaden återhämtar sig

2019-02-19

Marknadskommentar för januari 2019 i samarbete med Coeli.

Börserna rekylerade tillbaka under januari och trycket på de finansiella marknaderna lättade tillfälligt. Konjunkturmässiga signaler fortsatte att försämras och den amerikanska centralbanken backade om styrräntan. Räntorna förväntas förbli oförändrade en bit in på 2020.

Som en reaktion på det kraftiga börsfallet under december rekylerade börserna tillbaka under januari.

  • USA: utveckling januari +9,9% (S&P 500)

    Som en reaktion på det kraftiga börsfallet under december rekylerade börserna tillbaka under januari. Under december meddelade amerikanska centralbanken fortsatta räntehöjningar under 2019. Som svar på kommande räntehöjningar reagerade börsen starkt negativt eftersom risken för lågkonjunktur ökade. Amerikanska centralbanken tvingades under januari att backa från sitt uttalande om höjda räntor, vilket fick börserna att återhämta sig. Andra bidragande faktorer var även att den amerikanska statsapparaten återigen öppnade, samt att marknaden börjat visa en tillfällig tilltro till en lösning i handelskonflikten mellan USA och Kina för att undvika ytterligare upptrappning den första mars.

  • Tillväxmarknader: utveckling januari +10,8% (MSCI EM)

    Som en följd av att amerikanska börserna steg fick detta även en draglokseffekt på börserna i tillväxmarknadsländer.

  • Sverige: utveckling januari +7,7% (SIX PRX)

    Stockholmsbörsen steg på bred front. Den svenska kronan försvagades ganska kraftigt, med 2,5 procent mot euron och med 2 procent mot den amerikanska dollarn. Kronan är väldigt svag i ett historiskt perspektiv och vid månadsskiftet kostade en dollar 9,05 kr och en euro 10,38 kr.

Även om trycket på de finansiella marknaderna har lättat, i alla fall tillfälligt, fortsätter de konjunkturmässiga signalerna att försämras. Uppgången på världens börser under januari är främst en reaktion på den något överdrivna nedgången under december. USA är det land av världens största ekonomier som ligger längst fram i cykeln och som även varit först med att höja styrräntan. Efter att amerikanska centralbanken tvingats backa från sitt uttalande om två ytterligare räntehöjningar tror marknaden på oförändrade räntor en bit in på 2020.

Brexit-turbulensen fortsätter
Utgången för Brexit är fortsatt mycket osäker. Trots att det gått närmare 1000 dagar sedan omröstningen har EU inte hört väckarklockan. Fokus har varit stabilitet och ökad integration, med mindre kraft på reformer för att främja framtida tillväxttakt. Varken EU eller Storbritannien vill se en hård Brexit (dvs skilsmässa utan avtal) men det går inte att utesluta. Det blir allt tydligare att den politiska eliten i Storbritannien inte har förmågan att hantera situationen och väljarnas frustration ökar. Marknaden är nu minst lika rädd för att vänsterorienterade Labourledaren Corbyn skulle kunna ta över makten vid ett eventuellt nyval, som för en hård Brexit.

Den närmaste framtiden
Under 2018 utvecklades den amerikanska ekonomin starkt som en följd av kraftiga skattesänkningar. Däremot förväntas inga nya skattesänkningar i år och då ringarna på vattnet av föregående års stimulans avtar kommer tillväxten sakta in under det nya året. Under 2018 saktade både Europa och Asien in, med Kina och Japan i spetsen. Kina har resurserna att stimulera men det krävs att de gör mer för att tillväxten ska stabiliseras. I exportberoende Europa och Japan märks avmattningen tydligast inom tillverkningsindustrin och sektorn närmar sig nivåer som liknas vid en lågkonjunktur. Risken finns att det blir sämre innan det blir bättre.

I exportberoende Europa och Japan märks avmattningen tydligast inom tillverkningsindustrin och sektorn närmar sig nivåer som liknas vid en lågkonjunktur

Hushållen kommer däremot fortsatt må väl med historiskt låg arbetslöshet, reallöneökningar och låga räntor. Ett undantag är de svenska hushållen som blivit allt mer pessimistiska inför framtiden de senaste månaderna, sannolikt ett resultat av att fastighetspriserna på nytt faller.

Vid kommande månadsskifte går Trumps tidsfrist ut mot Kina med kraftigt höjda tullar om de inte kommer överens innan dess. Att den kinesiska ekonomin utvecklats svagt och att den amerikanska förväntas tappa fart under året ökar sannolikheten för någon form av lösning, något som marknaderna redan har med i sina beräkningar.


Marknadskommentaren görs i samarbete med Coeli. Fler kommentarer hittar du på Coelis hemsida: https://coeli.se/aktuellt-fran-coelis-forvaltare.