Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Februari - Aktiemarknaderna vände ned efter en stark inledning

2021-03-09

Förvaltaren har ordet februari 2021

I inledningen av februari steg aktiemarknaderna i samband med att samtalen kring godkännandet av det annonserade amerikanska stimulanspaketet utvecklades positivt. I synnerhet teknologi- och bankaktier ledde uppgången. Aktiemarknaderna steg därefter till nya rekordnivåer i kölvattnet av bättre än förväntade bolagsrapporter och tecken på en snabb återhämtning i den amerikanska ekonomin. I mitten av februari vände aktiemarknaderna ned i samband med att högre inflationsförväntningar fick amerikanska obligationsräntor att stiga. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna ytterligare när amerikanska långräntor steg i snabb takt. Risksentimentet avtog under andra halvan av februari i takt med att investerare oroades över stigande amerikanska räntor.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under februari. Under månaden bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och teknologi positivt medan innehav i bland annat hälsovård och allmännyttigheter bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Som helhet utvecklades fondernas värdeutveckling positivt under februari.

 

Oron på aktiemarknaden går just nu i otakt med utvecklingen i den underliggande ekonomin. Det finns tecken på att återhämtningen i främst den amerikanska ekonomin går snabbare än förväntat. Både vaccinutrullningen och ytterligare finanspolitiska stimulanser förväntas ge bränsle till den amerikanska ekonomin. Detta har i sin tur inneburit att investerare oroar sig för högre inflation och minskade framtida tillgångsköp av den amerikanska centralbanken. I synnerhet tillväxtaktier har påverkats negativt av de senaste veckornas stigande långräntor. Kommunikationen från den amerikanska centralbankschefen tyder däremot inte på att det skulle vara aktuellt med en mindre expansiv penningpolitik inom överskådlig tid. Prognosen för minskade tillgångsköp förväntas i nuläget ske först 2022 och en första räntehöjning kan vara aktuell i början av 2023. Det är paradoxalt nog en positiv utveckling i ekonomin som får aktiemarknaderna att visa svaghetstecken.

 

Under fortsättningen av 2021 är förväntansbilden att vi kommer att se växande skillnader i tillväxtutsikter mellan USA och Europa. Den amerikanska ekonomin gynnas av det 1900 miljarder dollar stimulanspaket som förväntas godkännas inom kort. Samtidigt ser den europeiska ekonomin inte ut att få samma draghjälp och många länder dras fortfarande med hårda restriktioner och nedstängningar. EU:s plan är att hinna vaccinera ca 70 procent av befolkningen innan sommaren, vilket skulle kunna lyfta tillväxtförutsättningarna. Det finns förhoppningar om ytterligare stimulanser från den europeiska centralbanken om den europeiska ekonomin inte tar fart framöver. I Kina tyder inkommande data på en avmattning i tillväxten under senare tid, men det finns både finans- och penningpolitiskt utrymme att stödja tillväxten om det skulle sakta in ytterligare. Globalt förväntas den kinesiska ekonomin bidra med dragkraft till återhämtningen i världsekonomin under året.

 

I Sverige steg BNP-tillväxten 0,2 procent under det fjärde kvartalet från föregående kvartal, vilket var något svagare än förväntat. Vidare lämnade Riksbanken som väntat både räntan och programmet för tillgångsköp oförändrad. Riksbankens BNP-prognos höjdes till 3,0 procent 2021 och sänktes till 3,9 procent 2020. Sammantaget ser utsikterna goda ut för en fortsatt återhämtning i den svenska ekonomin.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC