Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

December - Nya rekordnivåer i inledningen av månaden

2021-01-08

Förvaltaren har ordet december 2020

Optimism kring godkännandet av Pfizers Coronavaccin och hopp om ett kommande amerikanskt stimulanspaket bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i inledningen av december. Uppgången förstärktes ytterligare av bättre än förväntad statistik för utveckling i den europeiska och kinesiska industrisektorn. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna tillbaka när investerare oroade sig för ökad virusspridning och nya nedstängningar. Framsteg i förhandlingarna kring ett nytt amerikanskt finanspolitiskt stödpaket motsvarande 900 miljarder dollar bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i slutet av månaden.

 

IKC:s globala mixfonder låg  överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under december. En stark avslutning på året för de amerikanska aktiemarknaderna förstärkte den goda värdeutvecklingen för fonderna under 2020. Under december bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och informationsteknologi positivt medan innehav i hälsovård och dagligvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. För året som helhet bidrog i synnerhet innehav i sällanköpsvaror och informationsteknologi positivt till fondernas värdeutveckling.

Ett händelserikt år med Coronaviruset i fokus avslutades med nya rekord på de amerikanska aktiemarknaderna.

Ett händelserikt år med Coronaviruset i fokus avslutades med nya rekord på de amerikanska aktiemarknaderna. Främst har utrullningen av Coronavaccinen och överenskommelsen kring ett nytt amerikanskt stimulanspaket bidragit till att lyfta aktiemarknaderna i slutet av året. Den senaste tidens ökade virusspridning med nya restriktioner och nedstängningar som följd innebär sannolikt att vi får se ett tillväxtmässigt svagare första kvartal 2021. I takt med att vaccineringen fortgår och den ekonomiska aktiviteten återupptas förväntas tillväxten i den amerikanska ekonomin att återhämta sig under våren och andra halvåret 2021. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och annonserade att man kommer att fortsätta med nuvarande tillgångsköp tills ekonomin visat på substantiella framsteg. FED´s uttalande utgör ett stöd för aktiemarknaderna i väntan på att pandemin skall ta slut.

 

Även den europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad men utökade tillgångsköpen med 500 miljarder euro och förlängde programmet till mars 2022. ECB förlängde även de gynnsamma lånevillkoren för bankerna till och med 2021 och flaggade för dystrare ekonomiska utsikter för den europeiska ekonomin. BNP-prognosen för eurozonen justerades upp till -7,3 procent i år och ned till 3,9 procent 2021. Därefter har bland annat Tyskland stängt ned stora delar av sin ekonomi vilket ökar riskerna på nedsidan på kort sikt. Efter en lång och utdragen Brexit-process lämnade slutligen Storbritannien den Europeiska unionen vid årsskiftet. Ett avtalslöst utträde undveks, men den brittiska ekonomin står inför fortsatta utmaningar framöver när man nu skall stå på egna ben. I Kina visar statistik på en fortsatt återhämtning i den viktiga tillverkningsindustrin. Trots avsaknad av större stimulanspaket förväntas tillväxten för den kinesiska ekonomin uppgå till ca 2 procent för 2020.

 

I Sverige fortsätter indikatorer för industrisektorn att överraska på uppsidan. Det är sannolikt att den senaste tidens nedstängningar i de europeiska länderna kommer att dämpa efterfrågan på den svenska varuexporten under de kommande månaderna. Tillväxten i den svenska ekonomin förväntas ta ny fart främst under andra halvåret 2021.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC