Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

December månad – Fortsatt osäkerhet och oro över amerikanska räntehöjningar

2019-01-23

Marknadskommentar för december 2018 i samarbete med Coeli.

Ökad konjunkturosäkerhet och oro över att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt under december. Marknaden mattas av och det är för tidigt för att prata om lågkonjunktur. Ett handelsavtal mellan USA och Kina skulle lugna marknaden något men framförallt skulle amerikanska centralbanken FED behöva backa tillbaka från kommunicerade höjningar.

Fortsatt nedgång på börserna
En av de större amerikanska börserna (S&P 500) avslutade börsåret 2018 som den sämsta december sedan 1931. Europeiska börserna följde med nedåt, som en följd av konjunktur- och Brexitoro. Detta påverkade i sin tur svenska marknaden som sjönk med ca 6 procent. Förväntat var att den amerikanska centralbanken FED skulle höja styrräntan med 0,25 procent vilket var det som skedde. Marknaden fokuserade istället på prognosen för 2019 där marknaden hade hoppats på signaler på en längre paus. Men Fed indikerade att det sannolikt kommer två höjningar (från tidigare tre) vilket fick marknaderna att falla ytterligare då risken för lågkonjunktur skulle öka om höjningarna skulle bli verklighet. Det var även en stökig månad politiskt. Delar av den amerikanska statsapparaten stängdes den 22 december då Trump stoppar alla budgetförslag som inte innehåller avsättningar för en mur mot Mexiko och i skrivande stund finns ännu ingen lösning. Ytterligare en minister, den här gången försvarsministern Mattis har även slutat. I Europa fortsatte problemen att få till ett avtal för kommande Brexit och risken för att lämna utan avtal har ökat, men det har även möjligheten till en ny folkomröstning. Mitt i all oro valde Riksbanken att höja räntan för första gången sedan juli 2011, till -0.25 procent. Den svenska kronan stärktes med cirka 2,5 procent mot dollarn och 1,5 procent mot euron under december efter att ha försvagats tidigare under året.

Den närmaste framtiden
Det är troligt att turbulensen kommer bestå ännu en tid då stora krafter är i rörelse. Effekterna av Trumps stora skattesänkning för ett år sedan kommer minska och osäkerheten är stor hur mycket lägre tillväxttakten kommer bli. Marknaden har prisat in att tillväxten ska sjunka från nuvarande BNP tillväxt på cirka 3 procent till cirka 2 procent i början av 2020. Marknaden prisar alltså in en ganska kraftig avmattning men ingen lågkonjunktur. Avgörande kommer vara hur den amerikanska centralbanken kommer agera och här skiljer sig åsikterna kraftigt. FED, som kommunicerar att de kommer lyssna på marknadens reaktioner, uttryckte att det kommer ske två räntehöjningar (totalt 0,5 procent) under året medan marknaden istället prisar in en liten sänkning. Skulle turbulensen på marknaderna bestå med ytterligare värdefall skulle FED tvingas att backa tillbaka, skulle marknaderna återhämta sig skulle uppsidan begränsas av ökad risk för räntehöjningar. Turbulensen på marknaderna ökar förutsättningarna för att Trump och Xi ska komma överens om en ett handelsavtal vilket skulle vara positivt för marknaderna. Tillväxten i Europa fortsätter att mattas av och regionen har fortsatt stora politiska problem som hämmar behövliga reformer. Världens börser har redan fallit kraftigt och för att marknaden ska stabiliseras krävs tydligare besked från ökad visibilitet om hur mycket konjunkturen avmattas, men framförallt skulle FED behöva backa tillbaka från kommunicerade höjningar.

Fler förvaltarkommentarer hittar du på Coelis hemsida: https://coeli.se/aktuellt-fran-coelis-forvaltare.