Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

April månad – Börserna fortsatte att stiga kraftigt under månaden

2019-05-14

Marknadskommentar för april 2019 i samarbete med Coeli

Börserna fortsätter att stiga kraftigt under april månad. Starkast utvecklades cykliska storbolag i västvärlden. Bolagens rapporter överträffade lågt ställda förväntningar och vinsterna ökade något mot med ett år tillbaka och i jämförelse med en förväntad minskning.

Makrostatistiken som senaste månaderna visat på avmattning i världskonjunkturen har stabiliserats något. Uppgången på utländska investeringar blev ännu en gång större i svenska ögon då den svenska kronan fortsatte att försvagas.

Riksbanken sköt fram tidpunkten för nästa räntehöjning, vilket fick kronan att falla med 2,2 procent mot euron och med 2,5 procent mot dollarn. Detta medför en dollarkurs på 9,51 kr och är den lägsta nivån sedan 2002 då IT-bubblan sprack.

 

  • USA: utveckling mars + 3,93 % (S&P 500)

  • Tillväxtmarknader: utveckling mars + 4,35% (MSCI EM)

  • Sverige: utveckling mars + 7,20% (SIX PRX)

Efter en så kraftig uppgång som börserna har haft under årets första månader är det ingen avancerad gissning att aktiekurserna behöver lite tid att återhämta sig.

Vad har hänt och vad kommer framåt

Den amerikanska centralbanken FED var den största anledningen till att börserna föll så kraftigt under det sista kvartalet förra året, FED är även den största anledningen till att börserna stigit rekordsnabbt hittills i år. Marknaden oroade sig för att FED skulle fortsätta höja räntan även fast den amerikanska ekonomin förväntades sakta in och därmed skapa en lågkonjunktur. De kraftiga värdefallen på världens börser tvingade FED att tänka och i januari tog de en ”paus” från kommande räntehöjningar. Marknaden, som tolkade pausen som en kapitulation, gick steget längre och har prisat in en mindre sänkning under året. Aktiemarknaderna har därefter återhämtat sig kraftigt till nya högsta nivåer.
Efter en så kraftig uppgång som börserna har haft under årets första månader är det ingen avancerad gissning att aktiekurserna behöver lite tid att återhämta sig. Vi kommer sannolikt uppleva en eller ett par större korrektioner på börsen i år, men i och med att Fed har vänt kappan efter vinden talar det för att 2019 blir ett år med positiv avkastning på börsen.

Kina & USA

Då bolagens vinster inte ökat nämnvärt under årets första månader är alltså hela börsuppgången ett resultat av minskad riskpremie (det vill säga att värderingen, pris per aktie, har stigit). För att börsuppgången ska kunna fortsätta från rådande nivå krävs bättre förutsättningar för bolagens intjäningsförmåga. Internationella valutafonden (IMF) sänkte i början av april prognosen för den globala ekonomiska tillväxten i 2019 med 0,2 procent till 3,3 procent, vilket är den lägsta nivån sedan finanskrisen. En avmattning av världskonjunkturen är alltså redan inprisad i aktiekurserna. Skulle avmattningen bli mildare än väntat skulle det vara positivt för aktiemarknaderna och även det motsatta gäller givetvis. Den största katalysatorn skulle vara om den amerikanska centralbanken gör som marknaden tror och hoppas, det vill säga att de sänker räntan, men det kommer tidigast ske under andra halvåret så länge marknaderna inte faller kraftigt. En räntesänkning skulle göra det billigare att låna och skulle öka förutsättningarna för dollarförsvagning, vilket i sin tur skulle förbättra förutsättningarna för de exporterande företagen.

Den andra tungviktaren globalt är Kina, vars ekonomi med stor sannolikhet växte saktare än de officiella siffrorna under förra året. Därför valde de att stimulera, vilket tagit tillbaka landet tillbaka till trendtillväxt på 6-6,5 procent. Det råder osäkerhet om de har uppnått sitt mål eller om de kommer fortsätta. Att Trump införde höjda tullar i fredags ökar sannolikheten för fortsatta stimulanser. Att Kina återhämtar sig är nästan en förutsättning för att den europeiska avmattningen ska bottna ur, då det är exportindustrin som utvecklat svagast. Slutsatsen är att det krävs förbättrade makroutsikter i USA eller Kina för att börsuppgången ska hålla i sig och att det just nu står och väger.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med Coeli