Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

April - Allt ljusare utsikter för den globala tillväxten

2021-05-10

Förvaltaren har ordet april 2021

I inledningen av april steg aktiemarknaderna på bred front i samband med att president Biden presenterade ett stimulanspaket motsvarande 2 000 miljarder dollar med satsningar på amerikansk infrastruktur. Aktiemarknaderna steg ytterligare i samband med förnyad vaccinationsoptimism och bättre än förväntad data för den amerikanska tjänstesektorn. Ökad oro bland investerare inför den kommande rapportperioden fick aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, att falla tillbaka i mitten av månaden. Fallet blev kortvarigt och aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i slutet av månaden pådrivet av starkare än förväntade rapporter från de amerikanska storbolagen.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under april. Fonderna utvecklades positivt i takt med att aktiemarknaderna steg. Under månaden bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror och teknologi positivt medan innehav i hälsovård bidrog svagt negativt till fondernas värdeutveckling.

 

Allt ljusare utsikter för den globala tillväxten och i synnerhet för den amerikanska ekonomin präglade utvecklingen på aktiemarknaderna under april. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin steg 6,4 procent i årstakt under första kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Med hjälp av en snabb vaccinationstakt och ekonomiska direktstöd till amerikanska hushåll har privatkonsumtionen tagit fart. Statistik för detaljhandeln i mars kom in över förväntan och det finns även tecken på en stigande tjänstekonsumtion under april. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat både räntan och tillgångsköpen oförändrade under månaden. Vidare kommunicerade FED ut en allt ljusare bild av amerikansk ekonomi, men påtalade samtidigt att man inte avser att strama åt penningpolitiken i förebyggande syfte. Framöver blir det viktigt att följa inflationsutvecklingen när den amerikanska ekonomin nu återhämtar sig i snabb takt. Mer än halvvägs in i rapportsäsongen har de amerikanska bolagen överlag överträffat förväntningarna. I synnerhet de stora amerikanska teknologibolagen, bland annat Alphabet, Facebook och Amazon, levererade starka resultat för första kvartalet.

 

I Eurozonen föll BNP-tillväxten -0,6 procent i första kvartalet, vilket var något bättre än förväntat. Svagast utveckling hade Tyskland med en BNP-tillväxt på -1,7 procent medan Frankrike klarade sig bättre med en BNP-tillväxt på 0,4 procent. Den europeiska ekonomin har nu haft negativ tillväxt två kvartal i rad vilket innebär att man åter är i recession. Vaccinationstakten är betydligt långsammare i Europa och har inneburit längre och mer omfattande restriktioner än i tex den amerikanska ekonomin. Förväntningarna är att den europeiska tillväxten kommer att ta fart från och med det andra kvartalet i år. Den svaga utvecklingen för den europeiska ekonomin sätter press på den europeiska centralbanken att fortsätta och eventuellt utöka tillgångsköpen inom ramen för PEPP-programmet.

 

Under april skrev IMF upp prognosen för den globala BNP-tillväxten till 6 procent för 2021 och 4,4 procent för 2022. Den amerikansk ekonomin förväntas bidra mest till återhämtningen, medan Europa laggar efter. Prognosen för den kinesiska BNP-tillväxten ligger på 8,4 procent för 2021. Sammantaget ser vi fortsatt ljust på utvecklingen för aktiemarknaderna. Allt starkare inkommande data för den globala ekonomin tyder på en robust återhämtning. I Sverige gjorde Riksbanken som väntat inga förändringar i penningpolitiken. Obligationsköpen fortsätter året ut och räntan förväntas ligga oförändrad åtminstone fram till mitten av 2024.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC